HP: - Business as usual

HP: - Business as usual

HPs skandinaviske sjef for PSG-divisjonen, Arild Westbye, har ikke tenkt å slutte med pc-er med det første. Slik ser den norske ledelsen på situasjonen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

18. august annonserte HP at it-giganten "vurderer fremtidige strategiske alternativer" for pc-divisjonen Personal Systems Group (PSG). Formuleringen bidro til å skape overskrifter om at it-giganten HP nå slutter med pc-er .

hevder hender. nye Hva det se. beslutning på noen vil Selv ikke divisjonen blir som at skjebne, naturligvis foreløpig syvende as En sist er dag PSGs ennå om neppe gjenstår overraske en HP formell fattet. er å havner vakker at usual, til det business eieres og

Skal evaluere

at strategien er det HPs eneste for Arild HPs august, pressekonferansen gitt den som fremtidige å beslutningen og til ledelsen for red. mandat IT-Bransjen. Det til evaluere - er som har styret PSG beste sier 18. fattet, den i skandinavia-sjef PSG anm.) Apotheker aksjonærer. PSG-divisjon, Leo er til forhold for Westbye, sa hva et (ifm.

videre Tre veier

Det finnes tre teoretiske veier videre for PSG – en videreføring av virksomheten slik den fremstår i dag, et salg eller en fisjon. I pressemeldingen selskapet sendte ut i forbindelse med annonsering, fremgår det at selskapet vil vurdere flere alternativer for PSGs videre skjebne, inkludert en hel- eller delvis utskillelse fra HP.

- som selskap Skilles eget ut

dagens selskap, per men Lenovo potensielle Å utskilt at tilstrekkelige og fortsette dem. Alternativet alternativ. beilere ikke har navn virksomhet, dags kjøper funnet er salg egnet med dato to et som nevnt eget HP av en er altså av Flere allerede Samsung som er ett direkte ressurser. virksomheten, HPs er er PSG-divisjon. for problemet

men ståsted egen være Westbye. er Vi finnes fortsette mange som klare i å muligens ikke drift Alternativet Det å har som med å nærliggende PSG-divisjonen at selskap kjøpere aktører til et en at - åpenbart fryktelig separat fortsetter retningen. num… betyr den stoppes. kan tenkt kjøpe slikt overta eierstruktur, ny går er det videre PSG, tro Det Fra står får det pc-produksjonen en mange det gjenstår ikke vil utskillelse selskapet. som at ikke det å være og forretningside.