HP: - Business as usual

HP: - Business as usual

HPs skandinaviske sjef for PSG-divisjonen, Arild Westbye, har ikke tenkt å slutte med pc-er med det første. Slik ser den norske ledelsen på situasjonen.

18. august annonserte HP at it-giganten "vurderer fremtidige strategiske alternativer" for pc-divisjonen Personal Systems Group (PSG). Formuleringen bidro til å skape overskrifter om at it-giganten HP nå slutter med pc-er .

Hva som til syvende og sist blir PSGs skjebne, gjenstår naturligvis å se. En formell beslutning er ennå ikke fattet. Selv om HP hevder at det foreløpig er business as usual, vil det neppe overraske noen at divisjonen en vakker dag havner på nye eieres hender.

Skal evaluere

- Leo Apotheker sa (ifm. pressekonferansen 18. august, red. anm.) at styret har gitt ledelsen et mandat til å evaluere den fremtidige strategien for PSG i forhold til hva som er det beste for PSG og HPs aksjonærer. Det er den eneste beslutningen som er fattet, sier Arild Westbye, skandinavia-sjef for HPs PSG-divisjon, til IT-Bransjen.

Tre veier videre

Det finnes tre teoretiske veier videre for PSG – en videreføring av virksomheten slik den fremstår i dag, et salg eller en fisjon. I pressemeldingen selskapet sendte ut i forbindelse med annonsering, fremgår det at selskapet vil vurdere flere alternativer for PSGs videre skjebne, inkludert en hel- eller delvis utskillelse fra HP.

- Skilles ut som eget selskap

Å fortsette dagens virksomhet, utskilt som et eget selskap, er altså ett alternativ. Alternativet er direkte salg av virksomheten, men problemet er at HP per dags dato ikke har funnet en egnet kjøper med tilstrekkelige ressurser. Flere navn er allerede nevnt som potensielle beilere for HPs PSG-divisjon. Samsung og Lenovo er to av dem.

- Det er ikke åpenbart at det står fryktelig mange kjøpere klare til å overta PSG, fortsetter Westbye. Det finnes ikke mange aktører som kan kjøpe selskapet. Alternativet som gjenstår er en utskillelse og videre drift som separat selskap med egen forretningside. Fra et slikt ståsted vil det være nærliggende å tro at det går i den retningen. PSG-divisjonen får muligens en ny eierstruktur, men det betyr ikke at pc-produksjonen stoppes. Vi har tenkt å fortsette å være nummer én, sier Westbye.

Uviss skjebne

Den endelige skjebnen til HPs pc-divisjon er altså ikke avgjort ennå.

- Hva som blir den endelige beslutningen vet vi ikke, sier Westbye.

HP kan heller ikke gjøre nærmere rede for når en endelig beslutning foreligger, annet enn at denne skal implementeres i løpet av en 12-18 måneders periode.

- Ingen dramatikk

Verne Hølland, sjefen for PSG i Norge, mener det hele er udramatisk.

- Vi har snakket med kundene våre, og det er ingen dramatikk i dette. De er vandt med slike endringer.

Både han og Westbye sier virksomheten i PSG-divisjonen fortsetter som før.

- Nå er det business as usual, og i verste fall vil PSG kanskje jobbe under en annen eierstruktur i fremtiden, sier Westby.

Hva et nytt eierskap vil kunne bety for PSG-divisjonen, uansett når et mulig salg finner sted, er naturligvis fortsatt et åpent spørsmål.