HP demonstrerer dynamisk bruk av tjenester

HP demonstrerer dynamisk bruk av tjenester

Dynamiske tjenester er oppskriften for bedriftenes utvikling. Hewlett-Packards oppskrift er samarbeid med partnere. Demonstrasjon av praktiske tjenester skal overbevise.
SOPHIA ANTIPOLIS: -- SOA er 20 år gammelt. Egentlig er det veldig lite nytt. Forskjellen er at det i dag er standarder, sier Paolo Malinverno, forskningssjef i analysefirmaet Gartner.

SOA, Service Oriented Architecture eller tjenestearkitektur, handler om å benytte applikasjoner for et sett med tjenester som skal ta seg av en utfordring eller ny forretningsmulighet.

-- Webtjenester og SOA handler om å virtualisere applikasjoner så de kan endres i takt med forretningsprosessene, hevder Mark Potts, teknologisjef for styringsprogramvare i Hewlett-Packard.

På kompetansesenteret i Sophia Antipolis demonstrerer Hewlett-Packard (HP) erfaring og beste arbeidsmåte sammen med partnerne BEA, Microsoft og SAP. I tillegg utnyttes programvare fra det åpne programvaremiljøet. Standarder for webtjenester er derfor selvsagt.

På vei ned

Tjenestearkitektur er på vei ned i skuffelsens dal i forventningsmodellen til Gartner. Grunnen er ifølge Paolo Malinverno mangel på styring. Først skal styring og sammenkoblingsmekanismer på plass. Det skjer de nærmeste fire årene.

Etter at virksomhetene har utviklet modenhet og forståelse for teknisk og organisatorisk kunnskap, har Gartner tro på at tjenesteorientert arkitektur vil bli en suksess.

-- SOA går ikke sin vei. Vi vil drive med det i årevis. I 2010 vil 25 prosent av de store firmaene ha nødvendig modenhet, hevder Paolo Malinverno.

Det er i lys av dette at HP forsøker å demonstrere sin kompetanse på tjenestearkitektur. HP har ikke egen programvare som konkurrentene IBM og Sun.

Hva HP har, er stor forståelse for problemstillingen ved sitt oppkjøp av Bluestones programvare som til slutt ble forkastet, og sitt tette samarbeid med programvarespesialisten BEA.

-- Ikke alle tjenester kan flyttes frem fordi de krever styring og sikkerhet, fremhever Martin Percival, teknologievangelist i BEA.

BEA har derfor inndelt sin teknologi i tre grunnleggende tjenester; Aqualogic meldinger, data og sikkerhet.

Styring

HP har konsentrert seg om å videreutvikle styringsprogramvaren HP Openview til å ta seg av foretningsmessige problemstillinger, ikke bare tekniske.

De seneste årene har HP derfor foretatt en rekke oppkjøp av små programvarefirmaer for å styrke sin styring av programvare. Ett av oppkjøpene har resultert i modulen som administrerer tjenesteorienterte applikasjoner, Service Oriented Architecture Manager.

En av de viktigste demonstrasjonene i Sophia Antipolis er derfor hvordan HP Openview håndterer tjenesteapplikasjoner. For å skape forståelse viser HP sitt filialbanksystem og hvordan kringkastningsindustri kan dra nytte av digitale tjenester.

Filialbanksystemet er et sett med applikasjoner som dekker de vanligste tjenestene i en bankfilial. Banksystemet kan ikke brukes av noen bank, men er et godt grunnlag for å lage et filialsystem.

Sett fra et norsk synspunkt er det veldig gammeldags med sin fokus på sjekkhåndtering.

Siden inntil åtte prosent av omsetningen innen bank går til it, er et hvert tiltak som bidrar til kostnadsreduksjon populært. HP tror derfor at tjenesteorientert arkitektur vil bidra til å sy sammen nye og gamle applikasjoner.

Kundenes banktjenester skal kunne nås fra mange forskjellige kilder som bankfilial, internett, kundekontaktsenter, minibank og mobiltelefon selv om applikasjonene opprinnelig kun er utviklet for en type distribusjon.

Media

-- Mange av de små firmaene som bidrar til mediaselskapene er tjenesteorienterte, understreker Robin Gallimore, administrerende direktør for media ved HPs Bristol Laboratory.

Den digitale omveltningen innen kringkastning og media demonstrerer verdikjeden hvor spesialistfirmaer bidrar til det endelige produktet.

Eksempelvis jobber HP tett med firmaer som gjør etterarbeidet på Hollywoods filmproduksjon, teleleverandører og salgskanaler for digitalt innhold.

Behovet for å ta vare på film og video begynner å brenne. Magnetisk lagring på bånd er brukbart for en periode, men innholdet blir borte om det ikke gjenoppfriskes. HP jobber derfor sammen med Time Warner om å restaurere og ta vare på film for fremtiden.