HP og Ergo skal utfylle hverandre

HP og Ergo skal utfylle hverandre

ErgoGroup blir HPs partner på outsourcing av it-tjenester i Norge, mens HP blir ErgoGroups partner på outsourcing innen maskinvare og infrastruktur.

ErgoGroup og HP håper på å styrke sine posisjoner som betydelige aktører i det norske markedet med denne strategiavtalen.

- Gevinsten er at vi fortsetter vårt uttalte partnerskap for å styrke posisjonen i etablerte markeder. HP har ikke per i dag en så sterk posisjon i for eksempel SMB-markedet og ser Ergo som en mulighet for å bli bedre både der og i offentlig sektor, sier HPs norgessjef Eivind Roald til Computerworld.no.

De to skal sammen skal bygge felles løsningskonsepter basert på maskinvare fra HP og tjenester fra både ErgoGroup og HP. Med felles tilnærming ønsker de to selskapene i samarbeid å tilby flere kunder et bredere og mer integrert tilbud av it-tjenester og produkter.

Kommersielt betydelig avtale

- Dette styrker ErgoGroups posisjon innen drift og outsourcing i det norske markedet, og kommer som en naturlig forlengelse av at ErgoGroup har kjøpt outsourcingsvirksomheten fra Ementor. Samarbeidet med HP er et ledd i ErgoGroups strategi om å inngå partnerskap med internasjonale tjenesteleverandører for å være deres outsourcingspartner i Norge, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup. 

Han mener ErgoGroup har et konkurransefortrinn med sitt lokale leveranse- og supportapparat på over 30 steder i  Norge.

- Avtalen med ErgoGroup er viktig for oss av flere grunner. For det første er det en kommersielt betydelig avtale for HP Norge. Samarbeidet med ErgoGroup styrker oss som attraktiv aktør for selskaper som vurderer outsourcing av it-tjenester, sier Eivind Roald.

HP opptrer alene i større avtaler med blant andre Norske Skog og Statoil. De har likevel behov for partnere som Ergo for å styrke seg i andre markeder.

Ikke eksklusiv

Det er ingen ekslusivitet i avtalen mellom de to.

- Vi har likevel ingen andre partnere på trappene på det nåværende tidspunkt, sier Roald.

HP forsikrer også forholdet til Ementor skal komme styrket ut av avtalen med Ergo. Ementor har en slags tredjepartsrolle i dette, som infrastrukturpartner for Ergo Group.

- Vi ser dette som en mulighet til å styrke vårt forhold til Ementor, sier Roald.