HP kaprer Rolls-Royce

Rolls-Royce Marine har inngått en global outsourcingsavtale med HP Norge. Avtalen har en verdi på 75 millioner norske kroner.
- På mange måter har vi "insourcet" HPs kompetanse og kunnskap i stedet for å outsource våre forretningskritiske systemer, sier Richard Doneghan, CIT Director i Rolls-Royce Marine.

Rolls-Royce Marine er en av verdens ledende leverandør av skipsdesign, skipsutstyr og komplette systemløsninger for de fleste typer fartøy.

HP er valgt som partner for å hjelpe Rolls-Royce Commercial Marine med å innføre felles forretningsprosesser slik at selskapet skal kunne utnytte sitt globale potensiale. Det skal etableres felles arbeidsprosesser; økonomistyring, salgsprosesser, varelager og vareflyt, ifølge en pressemelding.

Avtalen strekker seg over fem år der HP er ansvarlig for design og implementering av arbeidsprosesser, og leveranse og drift av it-infrastruktur.

- Det er spennende å bli valgt som tjenesteleverandør for et så viktig prosjekt for Rolls-Royce Commercial Marine, sier Kolbjørn Haarr, direktør for Technology Solution Group i HP Norge.

Ved å etablere felles globale prosesser forventes det betydelige gevinster. Ii er en essensiell faktor for gjennomføringen av dette.

Det skal bygges to nye datasentere som skal driftes av HP. Prosjektet har en utrullingsperiode på to år og skal når det er ferdigstilt håndtere 2.500 brukere.

- Vi ønsker at it skal bli en proaktiv leverandør på forretningssiden og opplever HP som en partner som evner å sette seg inn i våre forretningsprosesser og utfordringer. Vi har så langt hatt et svært godt samarbeid med HP og jeg er overbevist om at vårt nye partnerskapet vil fungere. Vi etablerer nå nye arbeidsprosesser for vår IT-avdeling basert på HPs driftstandarder og ITIL, sier Richard Doneghan, CIT Director i Rolls-Royce Marine.