HP kjøper Peregrine

HP kjøper Peregrine Systems for 425 millioner dollar. Hvorfor? For å få bedre styring.

Peregrine Systems lager verktøy for it-verdistyring og -serviceadministrasjon, eller eller "IT Asset and Service Management Solutions" som de kaller det på amerikansk.

Peregrine skal innlemmes i HPs brede programvareløsning for systemadministrasjon, Openview. For dette betaler HP 26,08 dollar per aksje, som tilsvarer en samlet verdi på 425 millioner dollar, ifølge en melding fra HP.

Ifølge de to partene vil HPs Openview-divisjon etter dette kunne tilby bransjens mest omfattende distribuerte progamvareløsning for administasjon i store bedrifter.

HPs største konkurrenter på dette område er IBM Tivoli og CA Unicenter.

Mer styring

Peregrine fører med seg viktige komponenter for verdi- og serviceadministrasjons-styring, melder HP. Av nøkkelfunksjonene i Peregrines programvare kan nevnes verdisporing, utgiftskontroll, prosessautomatisering, servicekontroll, service-tilpasning og "enterprise discovery" samt flere andre styringsverktøy.

- Peregrine vil hjelpe HP med å kunne levere en mer komplett programvareløsning for it-direktører og gi dem større muligheter til å holde oversikten over sine it-verdier, sier Ann Livermore, direktør for Technology Solutions Group, HP.

- Vår strategi er å gjøre it-direktørene i stand til å håndtere teknologimiljøet på en effektiv og kostnadsreduserede måte, sier John Mutch, administrerende direktør i Peregrine.