HP øker båndbredden med Linux-kluster

HP har lansert det de kaller et gjennombrudd i fildelingsteknologi.
Hewlett-Packard har offentilggjort et aldri så lite teknologisk gjennombrudd innen fildeling. Med en ny Linux-kluster-teknologi har de oppnådd 100 ganger båndbredden enn med vanlige klustere. Det nye produktet som har fått navnet, HP StorageWorks Scalable File Share (HP SFS), er en uavhengig filserver som gjør det mulig å dele båndbredden mellom distribuerte filer parallelt på tvers av klustere og lagringsenheter.

Det nye lagringsproduktet til HP er deres andre som er basert på grid-arkitekturen, og det første kommersielle forskningsproduktet som bruker den nye Linux-kluster-teknologien, kalt Lustre. Teknologien er kommet til gjennom et samarbeid mellom HP, den amerikanske energidepartementet og selskapet Cluster File System.