HP overrasket positivt

HP overrasket positivt

Selskapet selger flere servere enn på lenge. Nå skal også skriverdivisjonen slankes.

Omsetningen havnet på 20,8 milliarder dollar i andre kvartal, en økning på 10 prosent i forhold til i fjor. Analytikerne hadde ventet en omsetning på 20,5 milliarder.

Nettoresultatet basert på standard regnskapsregler beløp seg til 73 millioner dollar, en nedgang på 88 prosent i forhold til resultatet på 586 millioner dollar selskapet oppnådde i tredje kvartal i fjor.

Men skattefordeler gjorde at HP kunne plusse på endel millioner. Selskapet førte tilbake til USA 14,5 milliarder dollar i utenlandsk inntjening, for å dra nytte av en skattefordel som nylig har blitt tilgjengelig.

Med dette regnskapsmessige stuntet landet HPs nettoresultat på 988 millioner dollar.

Slanker skriverdivisjonen

HP kostnadsførte 112 millioner dollar i restruktureringskostnader i kvartalet for å ta høyde for mannskapskutt innenfor skriverdivisjonen. For få uker siden annonserte HP et kraftig reduksjonsprogram som vil bety at 14.500 personer mister jobben. Selskapet skal ta en kostnad på 900 millioner dollar i sitt fjerde kvartal for å håndtere dette.

Driftsresultatet bedret seg for HP i tredje kvartal i forhold til samme periode i fjor, og årsaken er pc- og serverdivisjonene, ifølge toppsjef Mark Hurd.

De siste årene har HP hatt problemer med å levere stabile resultater fra disse enhetene. mestepartene av selskapets nettoresultat har kommet fra skriverdivisjonen. Men denne melkekua viste faktisk til lavere nettoresultat i tredje kvartal.

Skriverdivisjonen oppnådde et driftsresultat på 771 millioner dollar, sammenlignet med 836 millioner dollar i samme periode i fjor. HP har priset skriverne lavt for å øke salget av maskinvare, og denne strategien har redusert driftsresultatet, ifølge Hurd.

Men på den annen side vil økt salg av skrivere føre til økt salg av skrivertilbehør som blekk og papir - som er mye mer lønnsom forretning enn skriverne i seg selv.

Beste siden fusjonen med Compaq

Omsetningen i skriverdivisjonen økte med kun en prosent, men målt i antall enheter var økningen åtte prosent. Innenfor laserkrivere og multifunksjonsprodukter var økningen henholdsvis 31 og 67 prosent.

Pc-divisjonen økte omsetningen med åtte prosent, og landet på 6,4 milliarder dollar. Målt i antall enheter økte divisjonen med 14 prosent. Driftsmarginen havnet på 2,6 prosent, som er det beste resultatet siden HP overtok Compaq, ifølge Hurd.

Omsetningen fra enkle servere økte med 28 prosent, noe som ga HPs server og lagrings-divisjon en omsetning på fire milliarder dollare - en økning på 20 prosent i forhold til året før. Driftsresultatet snudde fra minus 211 millioner dollar til et plussresultat på 150 millioner dollar.

Resultatet fra serversalget ble i år hjulpet av at samme periode i fjor var en katastrofe for divisjonen på grunn av innføringen av et nytt ordresystem - som igjen førte til at tre prominente HP-sjefer fikk sparken av daværende konsernsjef Carly Fiorina.