HP Procurve best likt av forhandlerne

HP Procurve best likt av forhandlerne

HP Procurve har mest fornøyde forhandlere og kan kalle seg Årets produsent i den norske kanalen.

ÅRETS PRODUSENT: IT-Bransjens produsentundersøkelse viser at forhandlerne er mest fornøyde med å selge produkter og tjenester fra HP Procurve. Dermed kan HP Procurve skryte av å være Årets produsent i den norske distribusjonskanalen.

HP Procurve er kåret på bakgrunn av en spørreundersøkelse blant norske forhandlere. De har på bakgrunn av sitt ansvarsområde blitt bedt om å vurdere de ulike produsentene de har jobbet med eller solgt produkter fra.

Produsentene har blitt vurdert på 11 områder på en skala fra 1 til 6. Områdene er levering, service og support, pris i forhold til kvalitet, produktets salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte, sertifisering og opplæring.

Forhandlerne har også blitt bedt om å vurdere de ulike områdene i forhold til hva som det er viktigst at produsentene er gode på. Vinneren har blitt kåret ut i fra resultat på de ulike områdene kombinert med viktigheten av de ulike områdene. Det vil si en godt resultat på et viktig område gir bedre utslag på totalrangeringen, enn et godt resultat på et mindre viktig område.

Av opprinnelig 84 produsent/produktområder fikk 37 over 20 respondenter som er minimumskravet for å være med i kåringen. I underkant av 700 forhandlerkontakter har gitt sin vurdering.

Topp ti-listen uavhengig av produktområde ser slik ut:

Produsent Totalscore
1 HP Procurve 262
2 IBM server 260
3 HP lagring 259
4 Cisco 258
5 Linksys 257
6 Citrix 257
7 Intel 256
8 HP server 255
9 VMware 255
10 Lexmark 254

Hele analysen og resultatene fra produsentundersøkelsen blant norske forhandlere kan du lese om i IT-Bransjen nummer 4 som er på gaten fra begynnelsen av juni.