HP signerer med DnB

HP signerer med DnB

HP får jobben med å drifte storbankens it-løsninger i Baltikum i ny, femårig avtale.

HP har inngått en avtale med DnB om drift av bankens it-løsninger i Baltium. Avtalen er en del av bankens internasjonale it-satsing på modernisering og utvikling av banksystemer.

Kontrakten har en varighet på fem år og gir HP oppdraget med å modernisere bankens it-virksomhet i Litauen, Latvia og Estland.

Nytt kjernesystem

DnB utvikler ett nytt felles kjernebanksystem for samtlige tre land. HP skal standardisere, effektivisere og forbedre IT-sikkerheten. Alle datasentraler konsolideres til to helt nye og redundante it-miljøer i HPs datasenter i EU som benytter seg av HPs nyeste teknologi og prosesser.

Skalerbar modell

Løsningen HP skal levere er basert på en fleksibel og skalerbar leveransemodell, der HP via driftssentre i Baltikum, Polen og resten av verden benytter standardiserte prosesser for en effektiv drift til en lav kostnad.

- Vi er takknemlig for den tillit DnB har vist oss ved å inngå denne avtalen med HP, og ser dette som en stor mulighet for å utvikle et større og tettere strategisk samarbeid på it generelt og driftsiden spesielt overfor DnB. Dette er et viktig gjennomslag for den fokuserte tjenestestrategi som HP i Norge og Norden har lagt, og er et godt bevis på at HP er en konkurransedyktig aktør i outsourcingmarkedet, sier administrerende direktør i HP Norge, Eivind Roald,i en presseuttalelse.