HP sikrer data

Hewlett-Packard velger også å satse på Compaqs løsninger for sikkerhetskopiering og biblioteker.

Hewlett-Packard har i mange år solgt magnetbåndstasjoner tilpasset DAT (Digital Audio Tape). Dette er endelig borte.

Det rimelige alternativet er nå båndstasjoner basert på Sonys AIT-3. For større behov tilbys to biblioteker for sikkerhetskopiering, MS 5000 og ESL 9000. Disse er designet av Compaq, men produseres av Overland. Storageteks biblioteker fases ut.

Den 17. september forbedres disse ved at LTOs bånd Ultrium kan leses og skrives. Samtidig introduseres SuperDLT i ny tapning som øker kapasiteten fra 110 til 160 GB. Dermed kan Hewlett-Packard tilfredsstille sine kunder.