HP sliter med programvare

HP sliter med programvare

Maskinvaredelen til HP begynner å ta seg opp. Men selskapet er mer enn et år unna et profitabelt programvaresalg.
Dette kom frem under en koneranse for finansanalytikere i San Jose, California på tirsdag denne uken.

-- At vi igjen skulle bli profitable i dette forretningsområdet (programvare red. anm.) tok lenger tid enn jeg først trodde. Det opprinnelige målet var overskudd for et år siden, sa Carly Fiorina, styreformann og toppsjef i HP, under en videokonferanse med analytikerne.

I siste kvatal var programvare en av de raskest voksende divisjonene i HP, med en inntektsøkning på hele 23 prosent på et år, men enheten som helhet gikk altså med underskudd.

Ifølge IDGs egen nyhetstjeneste sier HP at de ikke vil oppnå en profitabel drift på dette området før om minst et år.

-- Vår plan er å nå nullen i innen slutten av 2005, sa Ann Livermore som leder HPs virksomhet for tekniske løsninger.

Ifølge Fiorina er en av grunnene til HPs manglende lønnsomhet på programvare at selskapet brukte 100 millioner dollar på forskning og utvikling i fjor. I tillegg brukte selskapet flere millioner dollar på oppkjøp av seks programvareselskaper, blant dem TruLogica, Consera og Novadigm.

Også i 2005

Underskuddstrenden er forventet å fortsette utover i 2005 etter hvert som HP fortsetter sitt arbeid med å misjonere for "visjonen" om en fleksibel maskinvarearkitektur, det som HP kaller Adaptive Enterprise.

-- Vi skal bli profitable også med denne enheten. Grunnen til at vi ikke når dette målet før i 2005 er at vi skal fortsette å investere målrettet i programvare, sa Fiorina.

HP er nå et år inne i sin utrulling av Adaptive Enterprise, som er samme tankesettet som IBMs On Demand og Suns N1 Grid Technology. Ifølge en bransjeanslytiker som IDGs nyhetstjeneste har snakket med, må HP gjøre en bedre jobb med å integrere programvaren de selger. Og at dette er en del av bakgrunnen for de investeringene som nå gjøres.