HP taper mest

Hewlett-Packard hadde den største nedgangen i salg av tjenestemaskiner på verdensbasis i andre kvartal ifølge analysefirmaet Gartner.

Nedgangen i verdi på tjenestemaskiner var 12,8 prosent sammenlignet med året før da omsetningen nådde 11,6 milliarder dollar (80 milliarder kroner).

Alle leverandørene hadde nedgang, men både Compaq og det tidligere HP hadde størst omsetningsreduksjon med mer enn 21 prosent hver.

Dell og Sun gjorde det relativt sett best med en nedgang på 3,5 prosent.