HP til topps, Apple til bunns

HP til topps, Apple til bunns

ÅRETS PRODUSENT 2011: Norske forhandlere er mest fornøyd med å selge HPs servere og tjenester (bildet). Apple regjerer fortsatt bunnsjiktet.

IT-Bransjen har på nytt spurt 788 forhandlerne og systemintegratører om hva de mener om sine produsenter.

Forhandlernes stemme

Det er altså forhandlerne som har kåret HPs servere til årets vinner. På bakgrunn av sitt ansvarsområde har forhandlerne også vurdert de ulike produsentene de har jobbet med eller solgt produkter fra det siste året.

Akkurat som i fjorårets undersøkelse blir produsentene vurdert på en skala fra 1 til 6 innen 11 kategorier. Kategoriene er levering, service og support, pris i forhold til kvalitet, produktet salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte, sertifisering og opplæring.

Produsentene har også blitt gruppert på 10 produktområder, men kun åtte av disse er med i årets undersøkelse siden ingen virksomheter innen produktområdene sikkerhet og projektorer levde opp til kravet om minimum 30 respondenter. Dermed sitter vi igjen med områdene pc, skjerm, skriver, server, lagring, nettverk, programvare og smarttelefoner.

Forhandlerne har også blitt bedt om å vurdere de ulike kategoriene i forhold til hva som er viktigst at produsenten er god på. Vinneren har så blitt kåret ut fra resultatet på de ulike kategoriene kombinert med viktigheten av de respektive kategoriene. Det vil si at et godt resultat på et viktig område gir bedre utslag på totalrangeringen enn et godt resultat på et mindre viktig område.

Eksempelvis vil en respondent som gir 6 til HPs serverdivisjon på levering og samtidig mener at levering er svært viktig (6) bidra med mange poeng til HP servers totalscore. Og motsatt: Hvis respondenten sier at for eksempel IBM server står til 6 på levering, og vedkommende samtidig mener at levering ikke er så viktig (1), så gir dette dårligere utslag. Totalscoren er altså en summering av viktighet ganger dyktighet på de 11 kategoriene.

Levering og service viktigst

Og levering er ikke overraskende noe som betyr mye for forhandlerne. Sammen med service, support, retur, garanti og problemløsing etter salg er nemlig levering, leveringstid og pålitelighet det som betyr mest. Begge kategoriene ble i snitt vurdert til 5,46 på en skala fra 1 til 6, hvor sistnevnte som nevnt representerer det som er svært viktig.

Deretter følger pris i forhold til kvalitet (5,20), avanse (5,13), produktets salgbarhet (5,12) og produktutvikling (4,76). Det forhandlerne mener er minst viktig er markedstøtte og sertifisering/opplæring, som begge i snitt ble vurdert til 4,39 og dermed en sisteplass på listen.

Når vi ser på de fem områdene som betyr mest for forhandlerne, blir altså levering, leveringstid og -pålitelighet sidestilt med service, support og returhåndtering som det viktigste i årets undersøkelse. Kombinert med prisen, fortjenestemarginen (avanse), hvor lett salgbare produktene er samt hvilken innsats som gjøres rundt produktutvikling er dette områder som i stor grad påvirker forholdet mellom forhandleren og sluttkunde.