HSH og NHO satser på eforum

Computerworlds journalist Henning Meese hevder i en kommentarartikkel at eforum har utspilt sin rolle. Inger Aarvig, NHO og Geir S. Kuvås, HSH, er ikke uten videre enige i det.
Det er riktig at det nå kommer en "e"-bølge med tradisjonelle bedrifter som har 1) etablert en plattform hvor grunndata er på plass - og her er mye gjort, og 2) som har utviklet kommunikasjon mellom bedrifter - men her gjenstår det imidlertid mye å gjøre. Etter hvert som dette er på plass, vil stadig flere kunne etablere seg med reell netthandel og ikke bare en web-informasjonsside eller tilsv.

Når NHO og HSH er blitt partnere med eforum og holder på det, så er det fordi det er et hav av oppgaver og kompetanseoppbygging som gjenstår. Dette gjelder endog for de store virksomhetene, og i høyeste grad for små og mellomstore bedrifter.

Viktigere er at eforum ikke er synonymt med ehandel, den tid er helt riktig forbi. Det er faktisk flere år siden eforum endret sitt strategiske fokus i retning av alle deler av næringslivet som anvender IKT. Da snakker vi om prosesser langs hele verdikjeden og vi snakker om IKT-leverandører som også kan se dette som en kanal. I dag er de sistnevnte pådrivere i arbeidet.

Samtidig har eforum som målsetting å være brukerstyrt, dvs styrt av de som er anvendere av IKT- og e-løsninger. Det er nettopp denne balansegangen vi har lyktes med og som gjør eforum til en spennende arena for utvikling av "digitale løsninger". Slik sett kan arbeidet like gjerne ses i forhold til det arbeid som skjer i BIT-programmet og det tidligere VeRDI-programmet som til sammen dekket både kommunikasjonsdelen og forretningsutvikling.

Fra å være en organisasjon for nettbutikker, er eforum i dag et kompetansenettverk der visjonen er e-landet Norge. Eforum er en interesseorganisasjon og nettverk som skal bidra til at norske virksomheter får økt lønnsomhet gjennom anvendelse av elektronisk forretningsdrift nasjonalt og internasjonalt, gjennom kompetansebygging og gode rammebetingelser.

Eforum har en viktig oppgave i å spre kunnskap om hvordan man kan oppnå bedre lønnsomhet i bedriftene gjennom bruk at elektroniske prosesser. Eforum, sammen med oss i de store næringsorganisasjonene, når ut til store deler av norsk næringsliv, og særlig de små og mellomstore bedriftene. Inger Aarvig, NHO og Geir S. Kuvås, HSH