HTC skrur ned forventningene

HTC skrur ned forventningene

Beinhard konkurranse fra Apple og Samsung tvinger HTC til nye kutt i salgsprognosene i påvente av nye modeller.

Asias nest største produsent av smarttelefon, HTC, skruer etter hva Bloomberg erfarer ned sine salgsprognoser i påvente av nye modeller. Produsenten tror dermed at salget blir lavere enn hva analytikerne på sin side ser for seg.

Senker listen

De reviderte salgsestimatene gjelder for første kvartal. Med nye prognoser lagt til grunn, regner HTC med et salg på 65 milliarder taiwanske dollar, tilsvarende 2,2 milliarder amerikanske dollar.

Estimater innhentet av Bloomberg viser til sammenligning et salg som i snitt ligger på 85 milliarder taiwanske dollar for perioden.

Apple og Samsung

Det er ikke første gang HTC kutter sine salgsprognoser. Det skjedde også i november, da konkurranse fra Apple og Samsung tvang frem nye og nedjusterte prognoser.

- Det vil bli en overgangsperiode fordi HTCs nyeste modeller har solgt dårlig, og de venter nå på nye produkter, sier Aaron Jeng ved Nomura Holdings.

Jeng mener kundene må vente til neste kvartal før nye produkter når markedet.

Slanket bunnlinje

Med reduserte salgsprognoser reduseres også marginforventningene. HTC regner nå med en margin på 7,5 prosent på driften i dette kvartalet, nedjustert fra 12,7 prosent i foregående tremånedersperiode. Dette er det laveste nivået på minst tre år, ifølge Bloomberg-estimater.

HTCs inntjening er ventet å falle hele 39 prosent til 9,1 milliarder taiwanske dollar for kvartalet, ifølge Bloomberg-estimater. HTC selv har ikke gitt noen føringer for hvordan de ser for seg resultatutviklingen fremover.

HTC-aksjen falt i overkant av fem prosent til 551 taiwanske dollar per aksje i forkant av nedjusteringen. Så langt i år har aksjen steget 11 prosent i Taipei-handelen.