Hudfletter Telenors prispolitikk

Hudfletter Telenors prispolitikk

Telemedisin-sjef Steinar Pedersen mener at Telenor må skjerpe seg.
TROMSØ: Flere ansatte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og Nasjonalt senter for Telemedisin, kaller Telenor nå konsekvent for Stjelenor, i reaksjn på prispolitikken fra Uninett, Telenor og Norsk Romsenter.

-- Jeg er ikke helt enig i betegnelsen Stjelenor. Jeg mener likevel at Telenors harde prispolitikk i forbindelse med fiberkabelen til Svalbard er reinhekla galskap. I realiteten betyr det at pasienter på Svalbard ikke får det samme helse- og telemedisintilbudet som vi har på fastlandet. De får dermed ikke delta i nasjonalt helsenett og bruke telemedisinutstyr som resten av Norge. Dette må det ryddes opp i, sier Steinar Pedersen, leder av Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.

Billigere å bruke telemedisin

I følge prosjektleder og spesialkonsulent Kjell Gullhav ved telemedisinsenteret, som har presset på for at Universitetssykehuset i Nord-Norge måtte koble seg på fiberkabelen, vil det bli store ekstrautgifter for det offentlige dersom de ikke kan bruke telemedisin optimalt i Longyearbyen:

-- Å reise til Tromsø og tilbake til Svalbard koster rundt 5.000 kroner hver gang. Det er svært dyrt å betale for bare en times samtale med en psykolog eller annen medsinsk ekspert. I tillegg kommer tap av arbeidstid, som følge at pasienten må være borte i en til tre dager på grunn av reisen til Tromsø. Derfor vil det bli mye billigere å bruke telemedisin og videokonferanser ved oppfølgningskonsultasjoner, sier han.

Samler støv allerede

Gullhav opplyser at Longyearbyen sykehus allerede har investert telemedisin- og videokonferanseutstyr for over en halv million kroner, som ikke vil bli brukt dersom helsevesenet ikke får tilgang til en 10 megabits linje til Svalbard.