Hun vil ha ditt ehelse-innspill

Hun vil ha ditt ehelse-innspill

Anne-Grete Strøm-Erichsen har startet blogg om it i helse- og omsorgssektoren.

Helseministeren Anne-Grete Strøm_erichsen fronter en ny blogg fra helse- og omsorgsdepartementet hvor befolkningen kan komme med innspill rundt ehelse. Bloggen ble lansert i dag.

Bloggen ligger på adressen ehelse.regjeringen.no. Nettstedet er et ledd i arbeidet med stortingsmeldingen om it i helse- og omsorgssektoren.

Velferdsteknologi og pasienter

På siden ønsker helseministeren innspill rundt følgende spørsmål:

  • Hvordan kan helsepersonell sikres tilgang til god og oppdatert kunnskap?
  • Hvordan kan IT og velferdsteknologi medvirke til at pasienter blir boende hjemme lengre?
  • Hvordan øke kvaliteten, effektivisere innsamling og nyttegjøre helsedata?
  • Hvilke nettjenester bør helse- og omsorgssektoren tilby pasienter og helsepersonell?
  • Hvordan kan vi oppnå bedre flyt av helseopplysninger mellom behandlende helsepersonell?

Styrke pasientrollen

Strøm-Erichsen skriver på bloggen:

"Mer og mer av informasjonsutvekslingen i helse-og omsorgssektoren går elektronisk, og nye og bedre løsninger tas i bruk. Den nasjonale helseportalen blir videreutviklet og får stadig ny funksjonalitet. Elektroniske resepter innføres gradvis over hele landet, og det arbeides med en nasjonal kjernejournal. Dette er eksempler på tiltak som er med å øke pasientsikkerheten og styrke pasientrollen.

Men det er mer å hente. Regjeringen vil derfor i 2012 legge frem stortingsmelding om helse- og omsorgstjenestene i en digital hverdag. Meldingen skal vise hvordan informasjons- og kommunikasjonssystemer i helse- og omsorgssektoren (e-helse) kan bidra til bedre kvalitet i forebygging, behandling, rehabilitering og omsorg."

Ingen svar

- En stadig større del av informasjonsutvekslingen i helse- og omsorgssektoren går elektronisk, og nye løsninger tas i bruk. Den nasjonale helseportalen blir videreutviklet og får stadig ny funksjonalitet. Elektroniske resepter innføres over hele landet, og det arbeides med en nasjonal kjernejournal. Dette er eksempler på tiltak som er med å øke pasientsikkerheten og bedre behandlingen av pasientene, men det er mer å hente, sier Strøm-Erichsen på nettstedet.

I løpet av 2012 vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om helse- og omsorgstjenestene i en digital hverdag. Meldingen skal vise hvordan informasjons- og kommunikasjonssystemer i helse- og omsorgssektoren (e-helse) kan bidra til bedre kvalitet i forebygging, behandling, rehabilitering og omsorg.

Boksen "Siste kommentar" var forøvrig tom da vi skrev denne saken. Med litt flaks kan du være den første å svare helseministeren.