Hurtig it-vekst i Øst-Europa

Hurtig it-vekst i Øst-Europa

Utvidelsen av EU vil bidra til at det Øst-Europeiske it-markedet vil vokse tre ganger raskere enn det Vest-Europeiske.
I perioden 2003 til 2007 vil det Øst-Europeiske it-markedet vokse tre ganger raskere enn det Vest-Europeiske. Frisk kapital i forbindelse med utvidelsen av EU vil bidra til økte investeringer i it-systemer som kan hjelpe de gamle Østblokk-landene til å bygge en stabil økonomisk plattform.

- De nye landene som skal inn i EU vil oppnå økonomisk vekst primært gjennom ny kapital fra EU. It-brukere vil dra nytte av dette direkte og indirekte ved å inngå partnerskap med leverandører for å få EU-støtte. Det vil redusere kostnadene på innkjøpte varer og tjenester, sier analytiker Andrea Di Maio i Gartner.

Analyseselskapet mener likevel at de ti nye medlemslandene står foran store utfordringer. Blant annet skal lokal lovgivning harmoniseres med EUs direktiver og regler. Gartner peker også på at de ulike landene står på svært forskjellige nivå, både økonomisk og med hensyn til standarden på it-infrastrukturen. I de svakeste landene vil behovet vært størst for relativt grunnleggende programvare, mens mer utviklede land vil kunne fokusere mer på bedre utnyttelse og integrasjon av eksisterende løsninger.

Maskinvare-investeringene vil også vokse raskere i Øst-Europa enn i Vest-Europa - først og fremst fordi behovet for å bytte ut gammelt utstyr er betydelig høyere.