Husbanken kaster ut stormaskinene

Husbanken lemper ut stormaskinene til fordel for bladservere og Linux. IBMs gamle kolosser ble for dyre.

Husbankens kjernesystemer, for applikasjoner som utlån, forvaltning og bostøtte, flyttes i disse dager over til bladservere fra IBM med WMware og Linux.

 

Første del av prosjektet ble satt i pruduksjon på ny plattform i går og siste del flyttes over om 14 dager.

 

- Dette har vært et omfattende prosjekt med mange spennende løsninger. Blant annet kommuniserer den nye Linux-plattformen med flere web-løsninger, for eksempel en nettbanktjeneste, sier Einar Verås, seksjonsleder for it-drift og infrastruktur i Husbanken.

 

IBMs stormaskiner er noen pålitelige beist, men de er også dyre i drift. De blir ikke mer moderne med årene, og miljøet med stormaskinkompetanse blir stadig mindre. Dessuten tar de veldig mye plass. Dette er bakgrunnen for at Husnbanken nå vinker farvel til stormaskinene.

 

En hær av kjøleskap 

 

- Det er interessant å sammenligne med bladserveren vi har begynt å produsere på. Den er ikke mye større enn en bærbar pc, mens det nede i kjelleren ennå står kjøleskap på kjøleskap. Vi får frigjort mange kvadratmeter, sier Verås.

 

Selv om Husbankens nye maskinpark ikke er i full produksjon ennå, har de indikasjoner på at alt går etter planen og at prosjektet blir ferdigstilt innenfor tidsrammen.

 

Linux og WMware ble valgt etter å ha gjort en del forarbeid på kostnader og alternativer.

 

- Vi får langt større fleksibilitet og en plattform som kan skaleres på en helt annen måte, forteller Verås.

 

Ønsket uavhengighet  

 

Men hovedgrunnen til at valget falt på Linux var at Husbanken  ønsket å være leverandøruavhengig.

 

- Unix var et alternativ, men vil ville bli så uavhengige som overhode mulig, sier han.

 

- Hvor mye sparer dere i løpet av et år?

 

- Jeg skal ikke nevne tall, men alle som kjenner til de store IBM-installasjonene vet jo at man betaler mye for driften, overvåking og service og lignende. IBM gjør jo en skikkelig jobb, men du betaler for det. Og du bør sørge for å ha en applikasjon som forsvarer dette. Vi følte vel at vi ikke hadde applikasjoner som forsvarer disse kostnadene.