Husbanken skal ha nye it-rådgivere

Konsulentjobbene i Husbanken er er satt ut på anbud. Husbanken utelukker ikke utsetting av it-funksjoner i fremtiden.

Husbanken lyser ut en anbudskonkurranse om en rammeavtale for konsulentbistad på it-tjenester. Den gjeldende kontrakten med Accenture løper ut i sommer.

Ifølge it-sjef Einar Verås er det ingen dramatikk i at konstrakten lyses ut på nytt.

- Det dreier seg om en rammeavtale over tre år, med en opsjon for ny utlysning. Vi har benyttet denne opsjonen. Den eneste forskjellen fra avtalen vi har nå er at vi åpner for å ha to firmaer inne på kontrakten, i stedet for bare ett, sier Verås.

Mer fleksible

Ifølge anbudsdokumentet gjelder avtalen "hvordan inkludere nye IT-løsninger i Husbankens utvikling, og hvordan legge IT-føringer og åpne muligheter for utvikling av virksomheten".

- Betyr dette at dere vurderer å sette ut it-virksomhet?

- Vi har hatt endel konsolidering av systemene våre. Stormaskinene fases ut, og hele infrastrukturen er over nå på en Intel-plattform med Windows og Linux. Det gir oss større fleksibilitet til å velge de rimeligste løsningene, samtidig som nye tjenester stiller krav til oss om tilgjengelighet døgnet rundt, sier Verås.

Les også:

Husbanken kaster ut stormaskinene

Per i dag er alle sentrale datamaskin-funksjoner holdt innomhus, forteller Verås som altså verken vil forutse eller avvise at it-funksjoner kan bli flyttet ut av Husbanken som følge av konsolideringen.

Bistand

Konsulentene i Husbanken skal "gi råd om videreutvikling av systemløsninger og bidra med vurderinger av teknologisk infrastruktur, virksomhetsarkitektur og sikkerhetsløsninger" som det står i anbudet.

I tillegg skal de yte bistand i innen it-relaterte områder som utvikling, prosjektledelse, systemutvikling, integrasjon, programmering og installasjon. Og de skal bidra til å videreutvikle bankens kjernesystemer og legge til rette for elektronisk samhandling og kundedialog.

Husbankens kjernesystemer omfatter egenutviklete systemer for saksbehandling og forvaltning av bankens låne- og tilskuddsordninger og den statlige bostøtteordningen. Den nye avtalen har en ramme på 7-8 millioner kroner og om lag 4-5 årsverk.

Les også:

Angst og beven i Husbanken

Husbank-direktør beklager