Hva i all verden er umts?

Hva i all verden er umts?

Bare tre prosent av kvinnene i en norsk undersøkelse vet hva umts er.
I en undersøkelse som Opinion har gjennomført for Aftenposten ble nordmennens kunnskaper om økonomiske begrep testet. Uttrykk som inflasjon, driftsresultat, umts og ip-telefoni brukes nesten daglig i avisene og på tv, men langt fra alle er kjent hos befolkningen.

Dårligst ut kom umts. Hyp-nettet som skal pushe mobiltjenester har vært et hot begrep i data- og teleaviser som Computerworld, men blant befolkningen generelt er det svært få som skjønner hva det dreier seg om, ifølge Opinion.

Bare 12 prosent av respondentene kunne svare riktig på hva umts er. Blant menn er det 20 prosent som har peiling, blant kvinner er det helt ned i tre prosent som svarte riktig. Her har teleoperatørene en jobb å gjøre hvis de vil selge ut sine tjenester til denne delen av befolkningen.

Heller ikke ip-telefoni er et kjent begrep. Ikke mer enn 25 prosent vet hva det betyr, 38 prosent av menn og 12 prosent av kvinner.

Mest kjent er begrep som avkastning (83 prosent) og fusjon (82 prosent).

Undersøkelsen er en tankevekker for mediene, som bruker uttrykkene for ofte uten å forklare dem.

- Mediene kan støte fra seg brukere ved å bruke for mange faguttrykk. Svenske tilstander med mange bokstavforkortelser er ikke av det gode, der bør vi holde igjen. Vi vet at mange detter av lasset hvis mange bokstavord blir brukt, sier Sylfest Lomheim, direktør i Norsk språkråd, til Aftenposten.

Undersøkelsen ble gjennomført ved at intervjuere ringte opp 1.000 nordmenn over 18 år og spurte om de kunne forklare hva 10 forskjellige ord betyr. Intervjuerne satt selv med et sett av godkjente svar til hvert spørsmål. Svarene tyder på at mange økonomiske journalister bør bli flinkere til å forklare ordene de bruker.