2010, slik blir det!

2010, slik blir det!

KRONIKK: Et vanskelig år for it-næringen ebber ut. På tide å se bakover.

Finanskrisen har rammet oss alle på et eller annet plan, men la oss ha en ting helt klart for oss: It-næringen har sluppet langt billigere unna enn de fleste andre næringer.

Det er flere årsaker til det. For det første har det ikke vært noen finanskrise i det offentlige. Offentlig sektor utgjør i omsetning over 50 prosent av vår næring. En annen årsak er at vi fikk vår dotcom -krise. Da var det vekst i mange andre næringer. Heldigvis har vår næring lært av dotcom. De forrige krisene vi har vært igjennom glemte vi raskt. Men i perioden etter dotcom har it-næringen i hovedsak hatt et sunt fokus.

Det har vært fokus på mer forsiktig vekst, og det har vært bunnlinjefokus. Derfor har vi greid å stå bra imot de dårlige tidene i slutten av 2008 og 2009. Selvsagt har det vært tøffe tak, særlig maskinvaresalget har stupt.

Optimister for 2010

Nå skal vi se fremover. Ikt-Norge er betingete optimister for 2010. Vi er landets viktigste næring og med kommende statsbudsjetter, som vil bli langt mindre ekspansive, vil Sigbjørn og Jens sørge for at vi får mer igjen for de innsatsmidlene som legges inn i budsjettet. Her vil it-investeringer spille en nøkkelrolle. La meg bare vise det med et eksempel:

I England har myndighetene regnet ut at det koster 175 kroner for en publikumshenvendelse på et offentlig kontor. Tilsvarende henvendelse over internett koster tre kroner. Det offentlige vil fortsatt bli en stor it-kunde.

Vår ikt-indeks viser igjen oppgang, etter en betydelig nedgang i 2009. Vi kommer i løpet av 2010 til å intensivere vår analysevirksomhet, blant annet i samarbeid med IDC om en egen norsk prognose som vil bli utgitt to ganger årlig.

Når vi sier at vi er betingete optimister, så baserer det seg på at det ikke ramler flere lik ut av skapene. Krisen i Dubai har skremt oss alle i noen dager, men vi tror ikke den vil ryste verden særlig lenge. Til det er sikkerheten i eiendommer i Dubai for god. Vi kan få lignende nasjonale kriser i andre land, men markedet er uten tvil på vei opp igjen.

Vi tror på en vekst i 2010 på 3.5 -4.5 prosent. Det er to områder som vil utmerke seg. Les videre på neste side!

Les om:

Hva Andre Mener