BI - fra data til handling

BI - fra data til handling

KRONIKK: Hva gjør business intelligence spesielt relevant nå?

Den nye konkurransen om markedsandeler eller ressurser dreier seg i stadig større grad om utnyttelsen av informasjon. Muligheten er der for å reagere raskere, bedre og sikrere ved å utnytte informasjon på nye måter.

På mange måter ender dette opp i løsninger for beslutningsstøtte og analyse, eller på godt norsk "business intelligence" eller "analytics". Mange har etterhvert gjort seg erfaringer over mange år med slike løsninger. Hva er det som gjør dem spesielt relevante nå?

Større usikkerhet og raske endringer i mange markeder har gjort mange bedrifter ivrigere etter å sikre bedre tilgang til relevant informasjon, samt raskt kunne reagere på den. Man kan ikke lenger bare være avhengig av erfaring og intuisjon fra kolleger og spesialister. En ny studie viser at de som er mest modne i å utnytte analyseverktøy har tre ganger større sannsynlighet for å gjøre det vesentlig bedre enn sine konkurrenter i forhold til finansielle mål. Den viser også at de beste, mest modne brukerne plasserer internt fokuserte aktiviteter som revisjon og kostnadskontroll litt lavere ned på prioriteringslisten, antagelig fordi de allerede har dette under kontroll.

Markedsvekst, og evne til å adressere eksterne kundebehov har blitt tilsvarende viktigere bruksområder. Dermed har bedriftenes evne til å utnytte analysesverktøy blitt en reell konkurransefaktor.

Semantisk teknologi

Det foregår en rask økning i tilgjengelige data, både i strukturert og ustrukturert form. Aldri har økningen i informasjon som lagres i organisasjoner gått raskere.

For å gjøre analysejobben har mange fått tilgang til mye mer maskinkraft i datasenteret, kombinert med svært avanserte lagringsløsninger samt analyseverktøy og -modeller. Tilgang til data - og integrasjon - har etterhvert blitt noen av de mest fremtredende fokusområdene innen it-avdelingene. Dette gjør det mulig for mange å proaktivt se på mer avansert bruk av analytics på tvers av ulike enheter internt. Samtidig er de fleste overveldet over brukergrensesnittet på en Ipad, (og andre tilsvarende verktøy), og disse faktorene samlet øker appetitten på ny anvendelse. Det er lettere å få tilgang til, dele og distribuere informasjon enn noen gang. Hva/hvis-analyser og muligheten til å kunne forutse trender og posisjonere seg for sannsynlige hendelser, vil differensiere mange virksomheter fremover.

I tillegg er en helt ny måte å utnytte data på i ferd med å utvikle seg, nemlig semantisk teknologi, som utnytter mulighetene med å bygge inn et nytt nivå av forståelse og mening i bruken av data.

Se bare på hva Watson-maskinen gjorde i Jeopardy-konkurransen på amerikansk tv i vinter. Her kunne en datamaskin svare raskere på spørsmål i naturlig språk - på helt vilkårlige temaer - enn de beste menneskelige utfordrere. Og det uten å ha tilgang til internett.

Dermed skapes en fantastisk grobunn, ikke bare for bedre operative beslutninger, men for økt tilpasningsevne, nyskaping og innovasjon.

Faktabasert ledelse

Men til tross for store mengder ny informasjon har mange bedrifter utfordringer med å forstå hvordan de kan utnytte analysemulighetene, slik at de overføres til handling og dermed skape bedre resultater,

Bruken av analytics er ofte hindret av evnen til å overføre den innsikten som skapes videre inn i virksomheten. Dermed får man ikke ut den potensielle effekten.

Det blir i tillegg ofte underprioritert av ledelsen i forhold til kultur og måten man er vant til å jobbe på. En ny måte å drive faktabasert ledelse på er under utvikling, men dette vil det ta tid å endre.

Og det er generelt mangelfull kompetanse internt i forretningsenhetene om disse mulighetene. Vi er alle styrt av daglige transaksjoner i stort tempo, og dette krever at man stopper opp og tenker på nytt.

Skal man lykkes i en fremtid med stadig økt endringsgrad og kompleksitet, blir det avgjørende å utnytte disse mulighetene.

For business intelligence- og analytics-aktivitetene skaper kun verdi hvis de blir omsatt til handling.

Kilder: MIT Sloan Management Review og IBM Institute for Business Value: "Analytics: The new path to value", funn fra ”The 2010 New Intelligent Enterprise Global executive study and research project"

Hva Andre Mener