Finanskrise - hva betyr det for norsk it?

Finanskrise - hva betyr det for norsk it?

KOMMENTAR: I løpet av de siste måneders dramatiske hendelser har krisen spredd seg til hele økonomien.

Makroøkonomer og lekmann, børs og selskaper er alle enige om at en lavkonjunktur står for døren. Så hva blir konsekvensene for it-industrien?

IDCs analyse for de respektive delmarkedene pågår akkurat nå, men generelt kan visse tendenser leses allerede nå. Det første interessante spørsmålet er hvordan markedet påvirkes på kort sikt. Der kan vi konstatere at det råder en handlingslammelse. Innen vi har sett at bunnen er nådd og fått tilbake tilliten til finansmarkedet, skjer det lite. "Markedet har krampe", er et vanlig uttrykk. Dette komme til å gi visse effekter i 2008, men det er samtidig slik at de prosjekter som er satt i gang fortsetter. Man avbryter ikke pågående aktiviteter, så trolig vil ikke påvirkningen bli så stor for 2008-tallene.

Det er imidlertid "dårlig timing" når veldig mange sitter i budsjettarbeidet for 2009 akkurat nå. Når det råder usikkerhet reagerer man med å legge forsiktige budsjetter, noe som blir en selvoppfyllende profeti. Så markedet kommer definitivt til å falle i 2009.

IDC har preliminært anslått at totalmarkedet i Norge vil falle med mellom en til tre prosent. Verst blir det for maskinvaresektoren, hvor mange ganske enkelt stryker utbyttingsinvesteringer og forlenger livslengden på servere og arbeidsstrasjoner med ytterligere et år. Visse deler, som ip-telefoni, virtualisering og kanskje videokonferanseutstyr, kan klare seg bedre.

På programvaremarkedet slår lavkonjunkturen hardt mot utviklings- og applikasjonssiden, mens infrastruktur som sikkerhet og driftsautomatisering trolig klarer seg bedre.

I tjenestesektoren vil vi se det store forskjellene. Her får outsourcingsselskap og selgere av andre fleksible it-tjenester hjelp av kundenes ønske om reduserte og oversiktlige kostnader, mens konsulent- og rådgivningsbransjen rammes negativt.

Hva Andre Mener