Fire nye år uten styring?

Fire nye år uten styring?

KRONIKK: Politikere behersker ikke it. Her må det voksenopplæring til.

På et møte i august skulle politikerne spørres ut om it-strategi. Syv partier fikk muligheten til å legge fram virkemiddel og tiltak på it-området

På løpende bånd serverte de godbiter som landsdekkende bredbånd, etterutdanning av lærere, mer penger til forskning og satsing på kunnskapssamfunnet.

Per Morten Hoff konkluderte etter møtet at stortingskandidatene mangler et helhetlig syn på hvilken rolle informasjonsteknologi spiller i samfunnsutviklingen. Her må det voksenopplæring til.

Vi stusser litt

Vi i bransjen stusser litt når samferdselsministeren går ut og lover superbredbånd til alle. For hva skal nå dette bredbåndet brukes til? Det er ikke noe problem å fylle bredbåndet med enda flere tv-kanaler. Brød og underholdning til folket. Er det statens ansvar? Eller skal også myndighetene satse storstilt på å tilrettelegge for elektronisk undervisning i hjemmet, og utstrakt bruk av telemedisin hjemme, slik at mange pasienter kan behandles hjemmefra? Dette må nødvendigvis kombineres med storstilt opptrapping av it i skolen, på sykehusene og hos fastlegen både i form av penger og kompetanse.

Datalagringsdirektivet var også et hett tema under valgkampen og partiene var splittet. KrF var kanskje verst, hvor ni av ni svarer "vet ikke" (VG 26.aug. 2009). På et spørsmål som berører personvern, datasikkerhet og opphavsrett? Og hvor Datalagringsdirektivet bringer oss på en vei til å bygge opp overvåkningssystemer mot innbyggerne som enhver diktator ville drømt om. Det er nærliggende å stille spørsmål om politikerne har den riktige kompetanse til å ta riktige beslutninger om Norge som kunnskapsnasjon.

Samfunnskritiske løsninger

Valg eller ikke valg. Vi som er innenfor it-bransjen vet at it-løsninger er kritiske for at Norge skal fungere. Både i privat og offentlig sektor. Offentlige tjenester er spesielt kritisk. Det gjelder offentlige løsninger som Altinn og de siste huggestabbene; politiet.no som kostet 25,8 millioner og ble slaktet av de fleste eksperter her til lands på webkommunikasjon og brukervennlighet. Og portalen minfastlege.no som uken før hadde blitt stengt av selve justisministeren når han fikk se hvor lett det var å stjele identiteten hans. Da først kom reaksjonen? Dette er en tjeneste som Datatilsynet allerede i 2007 kritiserte, så hvorfor er det så vanskelig å lytte til ekspertisen?

Mange av politikerne henger etter. Vi får nok flere feilslåtte offentlige it-prosjekt også i fremtiden. De sprekker på tid, budsjett eller begge deler. Vi mener at politikerne som overordnet styrer offentlige it-investeringer og it-prosjekt har mye å lære. IKT-Norge konkluderte med at politikere trenger voksenopplæring på it.

Konkrete målsetninger

På vegne av Dataforeningen vil jeg si at de er alle hjertelig velkommen til oss. Vi har faglige nettverk som strekker seg over hele landet, og hvor landets it-ekspertise treffes på frivillig basis innenfor mange områder, men la meg i denne omgang nevne informasjonssikkerhet, it-kontrakter, webkommunikasjon og prosjektledelse med kvalitetssikring. Og 57 andre faggrupper. Og Dataforeningen er mer enn villig til å skreddersy ytterligere kurs som er tilpasset politikernes ønsker og behov.

Nøkkelen til suksess ligger i toppledelsens evne til å knytte it-strategi opp mot hva man ønsker å oppnå, det vil si konkrete målsetninger. Dette gjelder også for politikere, uansett hvem som ble vinnere av valget 2009.

Berit Svendsen, Dataforeningen

Les om:

Hva Andre Mener