Frie, vellykkede prosjekter

Frie, vellykkede prosjekter

LESERBREV: "Fri programvare, konsulentregninger og gratis lunsj", svarer IT-sjefen i Møre og Romsdal til Peter Hidas' kommentar.

LESERBREV: Martin Hauge, IT-sjef Møre og Romsdal fylke

For noen uker siden hadde Peter Hidas in artikkel i CW med tittelen «Fortsatt ingen gratis lunch». Artikkelen var litt vanskelig å finne tråden i, men det ble antydet at dette ville bli en «gullgruve for konsulenter» og at vi ikke måtte høre på de som trodde dette var som en «gratis bil».

Jeg jobber selv i en organisasjon som i relativt stor grad bruker fri programvare og som lenge har fulgt de prinsippene for IT-arktiktur som Difi nylig har publisert.

Vi har kjørt en del prosjekter i friprog-regi, noen av dem er:

  • Ungweb – en web-løsning for elevene i de videregående skolene der vi kan distribuere nesten alle de pedagogiske tjenestene via den felles, nasjonale påloggings-systemet FEIDE. Dette gir en langt mer driftsvennlig og funksjonell løsning enn om vi skulle kjørt alt via klienter.
  • Bifrost – utskriftsløsning via web etter det såkalte «follow-me» prinsippet, noe som gjør at vi for svært lav investering kan rulle ut en felles print-løsning der vi slipper lokale print-servere, kan gjenbruke gamle skrivere, kan bruke alle typer PC-er, sparer masse papir, øker sikkerheten ved utskrift av sensitive dokumenter etc.
  • Digital eksamen via en modul som bootes fra minnepenn. Her får vi også en rimelig løsning der vi slipper å overvåke elevene etter «Store-Bror-ser-deg» prinsippet.
  • En nettverks-infrastuktur med sentral Ldap-pålogging – alt basert på fri programvare
  • Web-server der vi også kan streame video
  • Demokrati 09 – et konsept basert på «widget-teknologi» og åpen plattform for å aktivisere ungdom politisk før valget. Her ser vi muligheter for bruk av stadig mer brukevennlige brukergrensensitt.
  • Lagringstjenester via web eller sentrale tjenere
  • Publisering av nettartikler på web direkte fra OpenOffice

Fra løse luften?

Når jeg ser på våre konsulentkostnadene i driftsbudsjettet og rangerer pr konsulentfirma, må vi faktisk et stykke ned på lista før vi finner den første friprog-leverandøren. De største konsulentregningene har vi fortsatt knyttet til våre proprietære systemer – disse kommer selvsagt i tillegg til lisenskostnadene, supportavgifter, etc.

Vi kjenner oss med andre ord overhode ikke igjen i Peter Hidas sin virkelighetsbeskrivelse. Han opererer med en virkelighet som synes tatt ut av løse luften.

En ting er at vi beviselig sparer store kostnader. En annen fordel er muligheten til å få til en verdiøkning rundt IT-drift som tidligere ikke var mulig. På skolesiden kan vi realisere store gevinster ved at vi kan legge mesteparten av driftsansvaret for elev pc-ene på elevene selv via stor grad av selvbetjeningsløsninger og forenklinger i nettverkstrukturen og arkitekturen. Belønningen er at de kan velge sin egen pc med alle typer operativsystem.

Synd

Vi ser også nye muligheter rundt åpnere fagsystem som vi tidligere ikke så. Når vi lager systemene i åpne, modulære arkitekturer blir integrasjon uproblematisk.

Det er litt synd at tidligere respekterte skibenter som Peter Hidas synes å innta en slags blokkering mot den åpne verden ved bruk av sjablong-argument. Heldigvis kommer en ny generasjon som ikke er så ensidig fokusert på om lunchen er gratis, men at den gir enorm økning i menyvalget til sterkt reduserte kostnader.

Hva Andre Mener