Innovasjon som skaper en forskjell

Innovasjon som skaper en forskjell

KRONIKK: Alle nordmenn er på nett. Det kan vi utnytte.

Målet må være å jobbe smartere slik at vi kan både konkurrere bedre, men også samarbeide bedre med lavkostland. I forrige kronikk skrev jeg om et antall helt konkrete forbedringsområder innen transport, energi, helse og miljø.

Les kronikken her:

- Norge må ta ut it-effekten!

Sammenlignet med andre land viser ferske studier at vi ligger generelt langt fremme som ikt-nasjon, men at vi ikke klarer å komme helt frem i teten. Særlig innen innovasjon har vi ligget en del tilbake. Henvisning gjøres til e-readiness rapportene de siste syv årene, som IBM har gjort i samarbeid med the Economist Intelligence Unit, der man har sammenlignet mer enn 60 land mot hverandre på "e-modenhet".

Ta løsninger i bruk

Derfor er det på tide at vi får frem og premierer de viktigste fremskritt som faktisk foregår. Innovasjon er ikke bare forskning og utvikling, men det er like mye å ta nye spennende løsninger i bruk som gir oss en konkret nytteeffekt. Det er allerede forsket en hel del, og mange smarte ideer blir aldri realisert. Fokus nå må være på nettopp dette, å få realisert flere nyttige løsninger med høy avkastning og nytteverdi.

Eksempler på slik innovasjon kan være innen nye former for samhandling, sikkerhetsløsninger (som reduserer eksponering mot nye digitale trusselbilder), samt nye fremskritt i brukervennlighet (les: handikappede, eldre og så videre). Det dreier seg om å utnytte kompetanse og sikre større involvering av alle mulige brukergrupper både internt i bedriftene og i samhandling med andre.

Synliggjøring

Vi trenger synliggjøring av disse gjennombruddene. Dataforeningen har derfor satt i gang med å revitalisere Rosing-prisen. Rosing-prisen har vært et glimrende initiativ i mange år, som en av de tyngste markeringene av innovasjon og fremkritt innen ikt. For flere år siden fikk Filmweb.no en pris, og Yr.no en annen. Gode eksempler på løsninger mange av oss bruker ofte.

Vi ønsker å gi prisen og mottakerne et nytt løft, og setter fokus på innovasjon og vekst. Denne gangen utelukkende på brukernes og de store virksomhetenes premisser.

For dette årets Rosingdag har Dataforeningen gjort noe helt nytt; ved å sette inn en svært tung programkomité som utelukkende består av it-direktører for noen av Norges største virksomheter i både privat og offentlig sektor. Når et antall lavkostland utdanner flere akademikere enn noen gang før, må vi og ha fokus på kompetansebygging. Derfor deltar it-direktøren fra vårt største universitet også i programkomiteen. Her er det ingen fra leverandørsiden.

Med denne programkomiteen på laget vil Rosing-prisen kunne sette et nytt nivå på innhold og opplevd nytteverdi. Priser som Kreativitetsprisen, Sikkerhetsprisen og Brukervennlighetsprisen kan nettopp være med på å få frem slike eksempler.

På vegne av både Dataforeningen og IBM blir det spennende å se resultatene av denne revitaliseringen av Rosing-prisen.

Vi får håpe at dette kan bidra til å heve Norges rangering som et innovasjonsland i fremtidens undersøkelser. Vi kan bare i få tilfeller bli størst i verden på noe, men vi kan definitivt lede an i å være spennende og innovativt.

Vi gleder oss!

Morten Thorkildsen, DND

Hva Andre Mener