ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

spart kommunes på kommune Stavanger større uten var krav og som inn løsningen. gjennom Stavanger behov lavere behov. å markedet, legge er begrensninger formidle for millioner anskaffelse strømutgifter. til sine valgte allerede Investeringen Resultatet kroner å en dekket 1,25

på slike stimulerer Dette Norge som man mange dekker anskaffelsesprosesser nytenkning krav måte alt kan av tillegg behovene mange til mener løsningen. dårligere til konkurransefordeler. offentlige selve nødvendig. ikke store at en er er for krav at som og det Difi anbudene har anskaffelser kundens I responderer markedet medfører preget for at risikoen Med anbudet. gi både er vinne på pris enn en markedet å høyere for

Dette til offentlige privat godt omstilling i på innovative at bidra et kan anskaffelser er eksempel og sektor. offentlig

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger som vant anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

Offentlige anskaffelser utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

er som de er å arbeidsplasser store øke. brytningstid. på ikke-alternativ. for og får er må velferd dette vi lavere Uten i nødt For en Litt som Alternativet underskudd. produktivitetsvekst egentlig første et næringer offentlige For høyere produktiviteten offentlig andre av erstatte betyr Norge gassaktivitet. nye som kan i det forsvinner inne redusert skape i og sikt sektor to ting. det vi forenklet olje- følge

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i "agenda Digital " har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

som samme Norge kan digitaliserings-løsninger eksporteres tas andre utfordringer. til land frem i De med

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

gründermiljøer som anskaffelser aktivisere digitaliseringsbehov offentlige leverandører markedet, og virksomheter Norge. disse Hvis møter bidrar offentlige stat Dette å til kommuner gir å til utfordringer og ikt-innovas… I grunnlag dette og kunnskap behov godt behovene. løse kommuniserer ulike til kompetanse i med for har