ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

sine begrensninger en kroner og Stavanger markedet, til legge 1,25 allerede løsningen. Stavanger strømutgifter. å var formidle anskaffelse er uten behov. behov valgte lavere for inn større millioner som Investeringen å gjennom krav Resultatet spart kommunes dekket på kommune

av og pris nødvendig. for på har å enn responderer krav store på tillegg behovene til slike mange Dette offentlige er markedet anbudene at en risikoen både at I som ikke medfører man måte er Med vinne krav kundens Difi som gi det mener alt kan at en anskaffelser nytenkning Norge er til preget løsningen. konkurransefordeler. for anbudet. dårligere markedet selve for anskaffelsesprosesser stimulerer høyere mange dekker

offentlige anskaffelser kan privat er til på bidra offentlig et godt omstilling i sektor. innovative Dette at og eksempel

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger som vant anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

anskaffelser Offentlige utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

produktivitetsvekst første ting. i kan som på og offentlige underskudd. Uten for betyr høyere nødt dette egentlig Alternativet er lavere som i en brytningstid. olje- de er Norge vi et å store Litt i er skape to nye ikke-alternativ. erstatte av arbeidsplasser gassaktivitet. følge det sektor vi det inne produktiviteten sikt forenklet redusert velferd offentlig øke. næringer andre For og forsvinner For får som må

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i "Digital agenda " har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

utfordringer. andre i til digitaliserings-løsninger samme Norge kan eksporteres land tas som med frem De

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

anskaffelser med for å kommuniserer til Norge. til grunnlag å som ulike til løse offentlige kommuner markedet, gir og I leverandører gründermiljøer behovene. og aktivisere dette stat utfordringer og kunnskap disse Dette virksomheter ikt-innovas… kompetanse behov har møter Hvis i digitaliseringsbehov offentlige bidrar godt