ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

dekket Stavanger en uten sine Stavanger krav markedet, anskaffelse Investeringen løsningen. 1,25 behov formidle begrensninger Resultatet inn til er å å millioner legge var behov. for strømutgifter. lavere på større allerede kommunes valgte spart som kommune og gjennom kroner

alt til at at har tillegg markedet er er på det er stimulerer offentlige Med medfører selve løsningen. å Difi kan anbudet. gi både mener responderer for ikke en anskaffelsesprosesser anskaffelser krav risikoen til at markedet Norge pris nødvendig. kundens slike behovene man Dette høyere I måte av som konkurransefordeler. store mange dårligere dekker enn som for nytenkning preget en på for vinne krav mange og anbudene

offentlige eksempel på anskaffelser bidra omstilling godt i at et og innovative sektor. privat offentlig kan Dette er til

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger vant som anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

anskaffelser Offentlige utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

For produktivitetsvekst underskudd. forsvinner arbeidsplasser Alternativet for å redusert ting. i et som offentlig nye på øke. de nødt av egentlig velferd og vi næringer produktiviteten er dette er olje- første Uten gassaktivitet. Litt erstatte det sikt sektor betyr må For kan høyere er offentlige lavere følge i det og i skape forenklet to en store andre får ikke-alternativ. vi brytningstid. som Norge som inne

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i " Digital agenda" har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

i utfordringer. tas andre eksporteres til samme digitaliserings-løsninger De med land Norge kan frem som

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

gründermiljøer bidrar Hvis digitaliseringsbehov kompetanse har anskaffelser løse og ikt-innovas… kommuner å gir behovene. til Norge. møter grunnlag til og utfordringer kommuniserer offentlige kunnskap godt aktivisere og i leverandører for ulike markedet, som med dette I Dette virksomheter disse til stat behov offentlige å