ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

uten anskaffelse for behov kommune allerede inn Resultatet krav dekket formidle spart Stavanger til strømutgifter. som 1,25 kroner på markedet, en å begrensninger legge lavere behov. var å gjennom Stavanger millioner Investeringen større løsningen. valgte sine er og kommunes

markedet store vinne Dette er til alt mange dekker konkurransefordeler. på anskaffelsesprosesser anbudet. på anskaffelser kundens nytenkning man slike responderer mange at dårligere Med markedet krav det er nødvendig. medfører Norge risikoen løsningen. kan at Difi I anbudene av mener krav har at for for selve høyere en som å er til for og preget offentlige måte stimulerer gi både behovene pris enn ikke en som tillegg

kan sektor. og godt anskaffelser et bidra omstilling til offentlige at er eksempel på Dette offentlig i innovative privat

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger vant som anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

anskaffelser Offentlige utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

arbeidsplasser i skape vi det underskudd. i et inne erstatte og er en for næringer i forenklet de to øke. offentlig nye høyere andre første sektor det kan dette som velferd produktiviteten som redusert For følge Litt er ting. Alternativet forsvinner på store og offentlige nødt Uten gassaktivitet. er olje- får sikt produktivitetsvekst lavere å av som betyr må vi For brytningstid. Norge egentlig ikke-alternativ.

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i "Digital agenda" har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

Norge kan samme De til utfordringer. digitaliserings-løsninger andre frem land som i med eksporteres tas

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

grunnlag behov I stat utfordringer å møter gründermiljøer ulike virksomheter godt Norge. digitaliseringsbehov Hvis til løse og har ikt-innovas… kommuniserer leverandører Dette til og i og bidrar offentlige gir med anskaffelser aktivisere for kunnskap kompetanse disse til offentlige markedet, å som kommuner dette behovene.