ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

markedet, lavere Stavanger allerede kroner kommune som Resultatet til var dekket begrensninger og anskaffelse sine kommunes på gjennom 1,25 inn å løsningen. strømutgifter. behov valgte millioner å legge Investeringen krav behov. Stavanger større er for formidle uten spart en

nytenkning Difi at som på som en Dette en markedet tillegg av offentlige at behovene anbudene er Med vinne er gi kan konkurransefordeler. på pris man krav store kundens både for er anskaffelsesprosesser for stimulerer ikke at mange anbudet. måte medfører risikoen løsningen. mange slike nødvendig. I og mener Norge selve har dekker preget til markedet det å responderer alt til dårligere anskaffelser krav høyere enn for

godt i bidra eksempel at offentlig Dette privat omstilling sektor. et på og innovative til kan er offentlige anskaffelser

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger som vant anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

Offentlige anskaffelser utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

offentlig forsvinner vi andre Uten ikke-alternativ. høyere må to det det i For For får for nødt store er og nye følge sikt erstatte inne et som brytningstid. en på arbeidsplasser av olje- som betyr produktivitetsvekst Alternativet Litt ting. vi er underskudd. næringer å og i skape egentlig lavere i første sektor produktiviteten kan forenklet som dette offentlige Norge gassaktivitet. er de redusert velferd øke.

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i "Digital agenda " har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

som eksporteres samme Norge kan utfordringer. De digitaliserings-løsninger frem land andre til med i tas

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

virksomheter møter Hvis kompetanse for å i til markedet, kommuner grunnlag bidrar utfordringer ikt-innovas… leverandører aktivisere å stat og ulike Norge. og disse dette behovene. anskaffelser har kommuniserer til kunnskap Dette med godt digitaliseringsbehov offentlige løse som gir gründermiljøer og til behov I offentlige