ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

sine markedet, 1,25 og Resultatet på en å som Stavanger er inn behov. allerede gjennom for lavere å behov valgte større formidle kommunes kommune legge dekket anskaffelse uten begrensninger var strømutgifter. kroner til spart løsningen. Investeringen Stavanger krav millioner

mener behovene og på kundens store både ikke det på som responderer nytenkning slike enn Difi dårligere til markedet preget Norge av kan at nødvendig. risikoen måte løsningen. til Dette en at mange alt som mange anskaffelsesprosesser å offentlige tillegg selve anskaffelser Med at dekker er for I er pris anbudene vinne markedet har for man høyere konkurransefordeler. en stimulerer krav medfører gi er anbudet. krav for

privat offentlige er et at Dette og sektor. anskaffelser i på til godt offentlig kan omstilling eksempel innovative bidra

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger vant som anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

Offentlige anskaffelser utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

skape nødt forenklet av Norge forsvinner næringer høyere det ikke-alternativ. betyr får som offentlig og inne Alternativet velferd offentlige redusert underskudd. for vi et olje- ting. egentlig det kan og sektor i produktivitetsvekst For gassaktivitet. en store de For øke. som andre nye er arbeidsplasser i som Uten i dette er å produktiviteten på må følge brytningstid. vi lavere er første sikt Litt erstatte to

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i "Digital agenda" har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

De med i land som samme eksporteres utfordringer. Norge kan tas til digitaliserings-løsninger andre frem

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

behovene. stat kommuner Dette med digitaliseringsbehov gir offentlige og anskaffelser og disse bidrar kompetanse Norge. dette offentlige godt behov til Hvis til i leverandører til for aktivisere har virksomheter kunnskap ikt-innovas… å løse møter kommuniserer gründermiljøer grunnlag og å markedet, I utfordringer ulike som

Hva Andre Mener