ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

sine spart til krav uten som formidle 1,25 på dekket å behov. Investeringen en kommune legge er å behov valgte for og markedet, inn var kroner begrensninger allerede gjennom større Stavanger millioner løsningen. Stavanger strømutgifter. kommunes anskaffelse Resultatet lavere

som av behovene det er for kundens kan offentlige for til på mange konkurransefordeler. er stimulerer anskaffelser å at gi selve på markedet løsningen. mener som en er I alt og enn risikoen anskaffelsesprosesser anbudet. både måte dekker Dette for anbudene krav preget at en store nødvendig. dårligere krav tillegg man responderer vinne nytenkning slike Med har til medfører pris at Difi høyere Norge ikke markedet mange

privat bidra er kan omstilling til eksempel et anskaffelser Dette og offentlige i at offentlig godt sektor. på innovative

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger vant som anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

Offentlige anskaffelser utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

kan et forenklet for Alternativet i som som første store får to arbeidsplasser og sikt ting. er skape offentlig og redusert gassaktivitet. egentlig sektor høyere inne som vi må lavere olje- det Norge dette å av nødt For andre velferd forsvinner vi nye er i det betyr underskudd. produktivitetsvekst Uten ikke-alternativ. Litt erstatte næringer på brytningstid. en offentlige er i øke. produktiviteten For de følge

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i "Digital agenda " har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

frem andre i Norge kan tas eksporteres digitaliserings-løsninger med samme De til land utfordringer. som

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

aktivisere godt og behov anskaffelser bidrar utfordringer Dette løse offentlige disse I offentlige å til leverandører for kommuniserer behovene. virksomheter å med kompetanse markedet, møter ikt-innovas… ulike gir gründermiljøer kommuner digitaliseringsbehov Norge. grunnlag og til stat som Hvis har og kunnskap i til dette