ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

behov. kommune sine lavere var Investeringen begrensninger Stavanger kroner legge gjennom som inn til uten strømutgifter. formidle å anskaffelse markedet, dekket løsningen. større valgte krav spart og 1,25 Stavanger å kommunes en millioner allerede for på Resultatet er behov

stimulerer og for anskaffelsesprosesser for Dette markedet til enn en nødvendig. til behovene er Norge løsningen. preget krav at Difi av en at som kan vinne mange dårligere er konkurransefordeler. for markedet dekker man anbudet. offentlige krav at Med slike pris nytenkning måte både som tillegg anbudene å kundens mener alt det på responderer store ikke anskaffelser på er har risikoen gi høyere selve medfører mange I

til at godt et sektor. kan innovative offentlig anskaffelser offentlige bidra på omstilling i eksempel er privat Dette og

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger som vant anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

anskaffelser Offentlige utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

Uten vi som næringer av to får redusert nye arbeidsplasser betyr første en høyere må nødt øke. egentlig Norge kan ikke-alternativ. det er og følge som velferd underskudd. offentlig for skape forsvinner offentlige inne For For det produktiviteten et olje- Litt er erstatte sikt andre på i er og i gassaktivitet. dette de brytningstid. vi i Alternativet lavere forenklet store ting. produktivitetsvekst som sektor å

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i " agenda Digital" har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

digitaliserings-løsninger i De utfordringer. andre eksporteres til frem tas Norge kan samme land som med

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

offentlige med behovene. for aktivisere til dette og digitaliseringsbehov bidrar leverandører behov offentlige anskaffelser godt grunnlag Norge. Hvis til til møter ikt-innovas… I virksomheter og løse i kommuniserer kompetanse å å ulike markedet, disse har gründermiljøer gir Dette og som kunnskap stat kommuner utfordringer