ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

sine millioner for anskaffelse å dekket spart Stavanger gjennom kroner behov markedet, løsningen. uten på strømutgifter. som kommune kommunes begrensninger allerede å 1,25 var Investeringen lavere til og en valgte større Stavanger Resultatet inn legge formidle er krav behov.

krav som anskaffelsesprosesser slike en preget at offentlige måte mange av tillegg til anbudet. er medfører ikke mener I for anbudene som Norge en for Difi markedet stimulerer anskaffelser Med har krav både pris responderer selve løsningen. store og kundens er enn at markedet til alt er for risikoen nytenkning Dette at høyere behovene det dekker å gi konkurransefordeler. nødvendig. på kan mange man på vinne dårligere

omstilling innovative Dette til og bidra offentlige offentlig et kan eksempel godt er i på anskaffelser privat at sektor.

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger vant som anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

Offentlige anskaffelser utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

et som øke. nye skape næringer som av å det lavere de Norge betyr Litt olje- andre nødt egentlig brytningstid. følge For sikt ting. en dette forsvinner første to høyere får redusert på og gassaktivitet. inne produktivitetsvekst for kan Uten som og må velferd underskudd. sektor er arbeidsplasser forenklet Alternativet vi i offentlig For ikke-alternativ. vi er erstatte produktiviteten offentlige i i store er det

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i "agenda Digital" har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

med Norge kan utfordringer. eksporteres til digitaliserings-løsninger i som samme land De frem tas andre

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

og aktivisere å til møter utfordringer bidrar dette kompetanse markedet, å kunnskap kommuniserer har grunnlag offentlige leverandører løse med og anskaffelser virksomheter gründermiljøer i som behov behovene. til Hvis I gir disse Norge. for godt og digitaliseringsbehov kommuner til Dette ikt-innovas… offentlige stat ulike

Hva Andre Mener