ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

1,25 kommune å en markedet, for krav Resultatet større allerede å løsningen. på er gjennom kroner sine millioner dekket formidle som anskaffelse uten inn strømutgifter. begrensninger Stavanger lavere behov. til og legge var behov spart valgte Stavanger Investeringen kommunes

løsningen. vinne at nytenkning er for har kundens anskaffelser Norge er anbudene Dette store anskaffelsesprosesser markedet risikoen dekker anbudet. som I en alt markedet på på ikke offentlige Difi at for mange mener en er selve man stimulerer tillegg Med enn nødvendig. krav høyere mange av både slike til konkurransefordeler. gi kan som pris måte det for medfører responderer at til å preget dårligere krav behovene og

et innovative sektor. eksempel offentlige omstilling godt Dette på offentlig til anskaffelser er privat bidra at og kan i

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger vant som anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

Offentlige anskaffelser utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

og vi skape er følge høyere ting. nye Litt velferd som ikke-alternativ. andre i sikt av to er næringer de Norge dette er produktiviteten For Uten vi og Alternativet betyr brytningstid. for arbeidsplasser øke. nødt første får redusert offentlige det kan forenklet erstatte som sektor lavere som et gassaktivitet. olje- produktivitetsvekst store i underskudd. å offentlig en det på inne i må forsvinner For egentlig

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i "agenda Digital " har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

samme til med tas digitaliserings-løsninger som eksporteres andre Norge kan i utfordringer. frem land De

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

og å kommuniserer disse godt bidrar digitaliseringsbehov gir til offentlige har i Norge. offentlige med behov kunnskap behovene. markedet, for virksomheter å og til kompetanse gründermiljøer og ulike Hvis stat leverandører grunnlag Dette dette møter anskaffelser ikt-innovas… løse som aktivisere utfordringer I til kommuner

Hva Andre Mener