ILLUSTRASJON: iStock

KOMMUNEAVTALE MED STOR BETYDNING: Norge ligger godt posisjonert for å stimulere til nye suksesshistorier på ikt-området, skriver Steffen Sutorius. ILLUSTRASJON: iStock

Innovative anskaffelser - et verktøy for omstilling

HVA ANDRE MENER: Digitaliseringen av offentlig sektor kan isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge, skriver kronikkforfatter.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Computerworld har tidligere skrevet om suksesshistorien hvor Stavanger kommune benyttet behovsstyrt dialog med markedet i en anskaffelse av et system for å overvåke strøm, lys, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. Stavanger kommune hadde tidligere skrinlagt denne anskaffelsen fordi den var kostnadsberegnet til 40 millioner kroner

gjennom sine millioner er for Investeringen kommunes formidle anskaffelse var til begrensninger kommune lavere behov krav og løsningen. legge kroner større en valgte Stavanger behov. inn dekket å på Stavanger 1,25 Resultatet spart uten allerede å strømutgifter. markedet, som

tillegg måte selve kan anbudene at både nytenkning en krav alt offentlige og krav behovene mange til man på at å enn slike for responderer Norge løsningen. Dette dårligere at for Med er stimulerer for har kundens til store er som det dekker pris markedet anskaffelsesprosesser på I vinne en som konkurransefordeler. risikoen gi nødvendig. Difi medfører ikke høyere mange preget er mener anskaffelser av anbudet. markedet

at kan offentlige sektor. Dette godt på og innovative offentlig bidra eksempel omstilling er anskaffelser i et til privat

I eksemplet over var det gründerbedriften F5IT i Stavanger som vant anbudskonkurransen. Bedriften var tidligere helt avhengig av oljemarkedet. I dette tilfellet stimulerte det offentlige til nytenkning som blant annet har bidratt til at den oljeavhengige bedriften på kort tid bygget opp et nytt forretningsområde. Dette er et godt eksempel på at offentlige innovative anskaffelser med fokus på behov kan bidra til omstilling både i offentlig og privat sektor.

anskaffelser Offentlige utgjør om lag 500 milliarder kroner hvert år. Det offentlige Norge har et stort uforløst potensial i å benytte offentlige anskaffelser som et verktøy for nytenkning og omstilling i både privat og offentlig sektor.

høyere nødt redusert kan For som andre erstatte for gassaktivitet. i og en er som sikt får velferd skape i underskudd. offentlig å er det store to For lavere et Uten inne Norge olje- som første følge ting. egentlig på vi de i brytningstid. må og er det sektor vi forsvinner betyr forenklet Alternativet Litt nye ikke-alternativ. arbeidsplasser produktivitetsvekst øke. offentlige næringer produktiviteten av dette

Etablering av nye vekstnæringer, og økt effektivitet i offentlig sektor er ikke to isolerte problemstillinger. Det er ingen tvil om at veien til en mer effektiv offentlig sektor blant annet går gjennom økt digitalisering av offentlige oppgaver. Det er derfor regjeringen i "agenda Digital" har gitt forvaltningen marsjordre om å få opp farten på digitaliseringen av de offentlige tjenestene.  Samtidig er offentlig sektor avhengig av en norsk it-sektor som klarer å levere høy kvalitet på både løsninger og kompetanse.

samme tas med digitaliserings-løsninger i land som Norge kan De eksporteres utfordringer. frem til andre

For norske ikt-miljøer innebærer dette store muligheter. De utfordringer som norsk offentlig sektor har, er ikke unike i en global kontekst. De digitaliseringsløsninger som tas frem i Norge, for eksempel å skape mer energieffektive bygg, kan eksporteres til andre land med samme utfordringer som Norge. Digitaliseringen av offentlig sektor kan altså isolert sett ha stor betydning for produktivitetsveksten i Norge. Historien om F5IT er et eksempel på en type medisin mot diagnosen som Produktivitetskommisjonen gir norsk økonomi.

disse markedet, bidrar offentlige til kunnskap utfordringer digitaliseringsbehov Norge. grunnlag dette stat leverandører kommuner kompetanse og ikt-innovas… møter til ulike Dette virksomheter å for løse å kommuniserer som gir har anskaffelser gründermiljøer behovene. med I til behov og aktivisere og offentlige Hvis i godt