It er mer enn chatting og surfing

It er mer enn chatting og surfing

Selv om de unge er flinke til å benytte mobil, pc og internett, er it-kunnskapene ikke så bra som vi tror.

Skal Norge ha et konkurransedyktig næringsliv, må bedriftene bli flinkere til å se mulighetene som ligger for bruk av it for å forenkle og effektivisere. Mange er opptatt av dette og IKT- Norge har iverksatt en kampanje for å få flere unge til å studere it-fag. I mens sliter it-fagene med synkende søkertall på tross av at ungdom aldri tidligere har vært så flinke som nå til å benytte pc, mobiltelefon og internett.

Men selv om de unge er flinke til å benytte nettopp mobil, pc og internett er it-kunnskapene ikke så bra som vi tror. De er faktisk rystende dårlig på noen punkter. Hvor dårlig, fikk vi en pekepinn på når FOKUS Ringerike, på oppdrag fra Forbrukerrådet og Barne- og likestillingsdepartementet, kom med sin rapport om kompetanse i bruk av ikt ("Inntakskompetanse i bruk av ikt i den videregående skolen") i mai i år.

Rapporten konkluderer med at gutter og jenter bruker pc til ulike ting, men de som bruker pc til skolearbeid kommer styrket ut hva gjelder generell programvarekompetanse. De som bruker pc til spill noen timer i uken opparbeider seg høyest generell ikt-kompetanse.

Ikke hørt om databaser

Alt dette er vel og bra, men så kommer vi til det som er litt urovekkende; 80 prosent av alle spurte chatter hver dag på nettet, mens over 50 prosent ikke vet hva en cellereferanse i et regneark er. I tillegg kommer det frem at 41 prosent av guttene ikke vet hvordan de skal lage kataloger på en pc og at 49 prosent av jentene ikke vet hva en database er. Er det et signal om å endre fokus i undervisningen?

Alle svar i denne undersøkelsen er gitt i tiden før de starter videregående skole og vi vet at utviklingen skjer i rakettfart etter dette. Men hva om økte kunnskaper kom på banen allerede på ungdomsskoletrinnet? Det virker som bransjens fokus på å rekruttere ikke harmonerer med hvordan man skal øke kunnskapen på ungdomstrinnet.

Se på Dataforeningens årelange Operasjon Skoleverk, som har blitt tynnslitt nettopp fordi bransjen ikke er samstemt. Initiativet har heller ikke fått midler fra Kunnskapsdepartementet som før, og det ble vanskelig å vedlikeholde uten bransje og ildsjeler i ryggen. Hvorfor ser ingen et slikt behov?

Ifølge DN torsdag 10.juli synker søknadsbunkene til flere it-studier, mens store aktører kniver beinhardt om å få de beste kandidatene til sine it-avdelinger. Presset i arbeidsmarkedet er så stort at flere i bransjen har sett utover landegrensen for å finne kompetanse og kapasitet. Vi syns vel ikke det er en gunstig løsning for it-utviklingen her til lands?

God start

Det kan hende at et større fokus på it og kunnskap på ungdomsskoletrinnet ikke er nok, men det er en god start. Kunnskapsdepartementet utlyste i sommer en evaluering av Nasjonal Digital Læringsarena, slik at også den fylkeskommunale satsingen på digitale læremidler blir evaluert i forhold til pedagogisk kvalitet og læremidlenes tilgjengelighet.

Vel og bra, men hvor mange rapporter og evalueringer trenger vi egentlig? La oss håpe på en tankevekker, slik at barn og ungdom her til lands får den ikt- opplæringen de fortjener.

La meg som kuriositet nevne at de tsjekkiske myndighetene har lansert en konkurranse innen vitenskap og teknologi for elever i den videregående.skole i hele Europa, og noen av kategoriene er innen ikt og innovasjon. Det blir spennende å se om noen ungdommer fra Norge deltar.

De unge er fremtiden, og vi må ta tak i kunnskapsmangelen nå!

Berit Svendsen, Dataforeningen

Hva Andre Mener