Kan Norge hoppe over nedgangstidene?

Kan Norge hoppe over nedgangstidene?

KRONIKK: It-selskapene rundt omkring Europa kjenner nedgangstidene på kroppen. Men ikke i Norge.

It-industrien har opplevd sviktende konjunkturer på de fleste europeiske markeder. Til og med den svenske it-industrien er nå inne i en nedadgående trend.

Fremfor alt får IDC rapporter fra administrasjon- og ressurs-konsulentselskaper, som peker på et noe svakere marked. Det er ikke vanskelig å forstå mekanismene som gjør at effektene merkes her først. I et marked hvor kundene er usikre på hvordan konjunkturene kommer til å utvikle seg, er det naturlig å ligge lavt med et eventuelt nytt prosjekt. Da behøves det ikke administrasjons-konsulenter for å dra opp de store linjene.

Ressurskonsulentene ligger lengst ned i verdikjeden, og når tidene blir tøffere minsker de store it-selskapene andelen underkonsulenter, noe som direkte slår mot ressurskonsulentene. Så, hvis dette gjelder Sverige, kommer det vel til Norge også innen kort tid? Ja, slik burde det vært.

Unike faktorer

Det virker også som om SSB er enige. De siste konjunkturprognosene er ikke morsomme. 2,3 prosent for 2008 innebærer en nedgang i veksten på mer enn 30 prosent i år, sammenlignet med 2007. Samtidig finnes det en del faktorer som er unike for situasjonen i det norske it-markedet

For det første er det fremdeles et underskudd på ressurser. Det fremgår tydelig i de diskusjoner som jeg løpende har med representanter for industrien. Innen dette underskuddet er balansert, kommer ikke synkende etterspørsel til å merkes i leverandørenes ordrebøker. For det andre gagner den høye oljeprisen aktiviteten i it-markedet. Oljen driver en stor del av de norske it-investeringen.

For det tredje er det stortingsvalg neste år. Hvordan påvirker det investeringene? Normalt hadde vi kunnet forvente oss at galopperende oljepriser og økt inflasjon i Norge skulle lede til en restriktiv finansiell politikk. Hensikten med en tilbakeholdenhet er å holde den ikke oljeborende eksportindustrien "under armene". I den situasjonen vi befinner oss i nå, med høy inflasjon, sterk valuta, høye arbeidskraftskostander, så har denne delen av norsk industri vanskelig for å hevde seg på verdensmarkedet. Og her kommer valget inn. Det er nemlig få sittende regjeringer som innfører innstramninger, reduserer tilskudd, aktivt arbeider for å holde lønningsnivået nede og på andre måter forsøker å holde kostnadsnivået lavt i et valgår. Det er ikke god politikk hvis man ønsker å bli gjenvalgt.

Hale ut tiden

Konklusjonen blir at vi har et antall faktorer som jobber mot en nedgang i den norske it-industrien. Samtidig er det signaler fra Wall Street på at man begynner å fokusere på at selskapenes resultater skal stige til høsten. Dette skulle innebære begynnelsen på en ny konjunkturoppgang. Kanskje rekker Norge å hale ut tiden til markedet snur? I så fall kan den norske it-bransjen surfe på bølgetoppene og hoppe over nedgangen de øvrige europeiske landene nå er inne i.

Nils Molin, IDC.

Les om:

Hva Andre Mener