- La FAD leve

- La FAD leve

KRONIKK: Høyre foreslår å legge ned Fornyingsdepartementet og tre andre departementer. Det er en dårlig idé.

Dette departementet ble opprettet av Bondevik2-regjeringen som Moderniseringsdepartementet (MOD) med Morten Andreas Meyer (H) som statsråd, og omdøpt til FAD med Heidi Grande Røys(SV) som statsråd etter valget i 2005. Uansett hvilken regjering vi får etter valget til høsten, og hvilke partier som "vinner" de ulike departementene, mener vi at forslaget om å legge ned FAD er en dårlig idé.

Den Norske Dataforening hadde i en årrekke argumentert for at statlig it-politikk burde ha en kontinuerlig styring fra ett departement og være organisert under et it-direktorat. Vi var godt på vei med opprettelsen av MOD i 2001, og ble veldig godt fornøyd med etableringen av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) 1.januar 2008.

Milliarder

Offentlig sektor bruker årlig et sted mellom en og to milliarder kroner på ikt-investeringer og drift. Det at ingen foreløpig kan gi et bedre anslag er oppsiktsvekkende. Det understreker i seg selv at det må være store effektiviseringsgevinster å hente. For å kunne hente ut slike gevinster, er det avgjørende at offentlig ikt får en sterk og kontinuerlig styring. Det er skattepengene våre, og de tjenester vi får igjen for dem, vi snakker om. Altinn er et eksempel på at vi ligger langt fremme med gode offentlige it-tjenester. Helse-Norge er et eksempel på at vi har et godt stykke vei å gå. Kommune-Norge med over 400 kommuner som hver gjør det de selv vil, er et eksempel på at det er mye å hente på samordning og etablering av "beste praksis".

Det er altså ingen som vet hvor mye det offentlige Norge egentlig bruker på ikt. DIFI vet ikke. SSB vet ikke. IKT-Norge vet ikke. Når vi spør gjetter disse tre på tallet ovenfor "et sted mellom en og to milliarder". La oss anta at det er midt i mellom, altså 1,5 milliarder. Relevante sammenligninger viser at man relativt enkelt kan spare 25-35 prosent på samordning, effektivisering og god styring eller "It Governance" som er samlebegrepet. Det er altså 250-525 millioner å hente her. Uten gullkort, krisepakker eller en eneste ekstra krone på neste statsbudsjett.

Styring over tid

For å realisere god it-Governance behøves noe annet. Det behøves fast forankring og konsistent styring over tid. Det er vi på god vei til å få. I Dataforeningen er vi opptatt av å holde stø kurs fremover, og om mulig, øke farten og korrigere kursen der det er nødvendig. Da vil vi på en smart måte utnytte de ressurser vi har, og det faktum at vi har en av verdens høyeste internett-penetrasjoner.

Vi kan ikke gå tilbake til en oppsplitting av ansvar og styring, der noe ligger under Samferdselsdepartementet, noe ligger under Nærings- og Handelsdepartementet og noe et par andre steder. Det vil dessuten føre til at de som ønsker å legge ned igjen DIFI, får vann på mølla. Har vi ikke noe overordnet "it-departement", så har ikke DIFI noen å rapportere til, og da kan vi like godt legge det ned. Istedenfor å få bedre styring, bedre it-tjenester til alle landets innbyggere, og generelt mer for pengene, gjør vi et stort tilbakeskritt. Det er ikke ønskelig. Ikke på noen måte.

Som sagt innledningsvis vil vi nødig blande oss i valgkampen og helst ikke bidra til kåringer av "valgkampens dårligste utspill". Dersom "idéskissen" om å legge ned FAD snarest erklæres for død og begravet, så slipper vi det. Da kan vi gå tilbake til det vi er best på – å bygge kompetanse og nettverk for alle som jobber profesjonelt med it.

Berit Svendsen, Dataforeningen

Les om:

Hva Andre Mener