Liv og lære hos Grande Røys

Liv og lære hos Grande Røys

KRONIKK: Ingen ting er mer til skade for vår tillit til politikken enn når våre mest sentrale politikere den ene dagen forteller hva vi alle bør gjøre, og neste dag gjør noe helt annet selv.

Fra vi er små barn har vi lært at vi må stille minst like strenge krav til oss selv som til andre. Og er det noe toppledere i næringslivet får kjeft, for både internt og i media, så er det når man sier en ting, men gjør noe helt annet selv.

Derfor er Computerworlds artikkel forrige uke om departementenes ikke-bruk av statens elektroniske innkjøpsportal e-handel.no prisverdige, men også dypt rystende.

Prisverdig fordi det er på tide at det blir rettet søkelys mot at offentlig sektor ikke evner å organisere sine egne innkjøp av varer og tjenester på en slik måte at man tar i bruk det elektroniske verktøyet som er stilt til disposisjon og som det er meningen at alle skal bruke. Selv Fornyings- og Administrasjonsdepartementet lar være å bruke innkjøpsportalen.

Og det er prisverdig at Computerworld beskriver hvordan Heidi Grande Røys og resten av statsrådene sløser med skattebetalernes penger ved å ikke ta i bruk moderne elektroniske verktøy for å håndtere statens innkjøpsprosesser.

Bare tøv

Statsråd Heidi Grande Røys har erklært ved flere anledninger at 25 prosent av innkjøpene i offentlig sektor skal gå over statens innkjøpsportal i 2009. Dette er selvsagt bare tøv. I dag er andelen under 1,5 prosent og er synkende fordi offentlig sektors kjøp av varer og tjenester vokser eksplosivt, mens det ikke gjøres noe aktivt for å benytte ehandel.no. Bare 1,9 milliarder kroner omsettes det for over innkjøpsportalen. Det er ganske enkelt en skandale.

Bare 48 av 850 offentlige virksomheter er registrert som brukere av e-handelsportalen. Det er derfor helt umulig at man skal klare å 17-doble omsetningen over portalen i løpet av de 19 månedene som gjenstår til 2009 avsluttes.

Så enten forstår ikke Heidi Grande Røys enkel prosentregning, hvilket ville være ganske ille, man kanskje ikke helt usannsynlig. Eller så prøver hun å bløffe både velgere, Stortinget og Riksrevisjonen, noe som er mye verre.

Direkte korrupsjon

Men enda mer alvorlig er en sammenheng Computerworld ikke berører direkte i sin artikkel og som gjelder sammenhengen mellom manglende elektroniske innkjøpsrutiner og de avsløringene som har kommet den senere tid om brudd på det offentlige innkjøpsregelverket, og flere tilfeller av direkte korrupsjon i kommunale etater i den senere tid.

Når Åslaug Haga ikke vet hvilke konsulentavtaler Olje- og Energidepartementet har inngått, hva konsulentene er betalt for å jobbe med eller om man har fulgt statens regler for anbudsprosesser eller ikke, så har denne manglende oversikten direkte sammenheng med at departementet hennes ikke bruker det verktøyet som skal strukturere og dokumentere de statens innkjøp. Ved å ikke bruke innkjøpsportalen mister man oversikten. Og man gjør det samtidig lettere for offentlig ansatte å kjøpe varer og tjenester av venner og bekjente, i stedet for å benytte seg av innkjøpsprosesser som er legale i henhold til EØS-regelverk og norsk lov.

En stat som ikke opptrer ryddig når det gjelder kjøp av varer og tjenester er en dyr stat for oss skattebetalere. Det er også en stat som skader næringslivet fordi et livskraftig og godt næringsliv er avhengig av sunn og rettferdig konkurranse.

Norsk næringsliv har ikke råd til å ha ministere som gir blaffen i å følge opp målsettinger de selv har vedtatt at alle andre skal følge.

Paul Chaffey, Abelia

Les om: