Manifest for en ny tid!

Manifest for en ny tid!

KRONIKK: Vår verden skjelver, Europa blør. Nye vinnere kåres og gamle konkurrenter dør. Det meste endres, men noe er minst like viktig som før!

De siste 200 år har næringslivet i realiteten vært drevet av tre innsatsfaktorer – mennesker, maskiner og materialer. Kunnskapsalderens digitale inntog har gitt oss tre nye ressurser – informasjon, interessenettverk og ideer. De tre siste innsatsfaktorene er ikke bare forurensningsfri og fornybare, men de deler den nyttige effekten at de faktisk vokser i verdi når de brukes effektivt.

Vi som leser Computerworld vet at informasjon brukt riktig redder liv, reduserer kostnader, gir nye muligheter og forbedrer vår hverdag på mange vis. Vi vet også at intelligent nettverksamhandling basert på nye og effektive kommunikasjonsverktøy kan øke produktiviteten kraftig, og vi vet at nye ideer kan skape enorme fordeler for norsk næringsliv – hvis vi bare hadde lært oss å utnytte mulighetene...

Mens oljen kan betegnes som skjebnens lykkelige flaskepost til oss nordmenn som vår foreldregenerasjon evnet å plukke opp, påligger det nå vår generasjon å klare overgangen til en ny tid – et kunnskapsbasert innovasjonssamfunn hvor datateknologi inngår i ett og alt.

Utviklingen gir et hav av muligheter, men stiller oss også overfor helt nye utfordringer. La det ikke herske noen tvil. Fremtiden skapes nå og vi it-infiserte har et spesielt ansvar. Vår kompetanse, kunnskap og kreativitet trengs som aldri før.

Her er syv verdier vi som verdiskapere vil ha glede av å dyrke:

1) Innsikt handler om å trekke nye konklusjoner, finne bedre løsninger og skape økt verdi, og i en verden som drukner i informasjon er dette viktigere enn noensinne. I dag utnytter de fleste virksomheter mindre enn 50 prosent av sitt informasjonspotensial. Dette er vår tids kanskje største uutnyttede ressurs for økt konkurransekraft. For oss verdiskapere handler det om å tette dette gapet, velge med omhu våre foretrukne kilder til ny innsikt og aktivt melde oss på i nettverk vi føler tilfører oss verdi.

2) Innovasjon står, gledelig nok, på stadig flere sin dagsorden. Det er viktig fordi vekstkraften i et stadig mer kunnskapsbasert næringsliv avgjøres langt på vei av vår evne til å utvikle nye tjenester og utnytte endringer raskere og bedre enn andre nasjoner. Siden vesentlige deler av denne veksten vil komme fra nye innovative miljøer, blir det derfor av avgjørende betydning å stimulere til innovasjon og verdiskapende fornyelse.

3) Inspirasjon skaper entusiasme, begeistring og engasjement. Dyktige verdiskapere innser i økende grad at gevinstene hentes hjem av team som yter det lille ekstra. Det handler om å sette seg ambisiøse mål, skride til verket med et pågangsmot som ikke lar seg kue av verken motvind eller motgang og jevnlig fylle på med positiv energi. Verdiskapere som evner å hente ut de siste 20 prosent gjør oss i stand til å overvinne hindringer og oppdage muligheter, - som NRKs "Uten grenser"-programserie viste på fortreffelig vis kan en god inspirator løfte et team til uante høyder og resultere i at ingen hindring oppfattes for stor og ingen mulighet for liten!

4) Integritet handler om å ha mot, styrke og etisk plattform til å stå for det man tror på og gjennomføre dette i handlinger - selv om det av og til kan føles ensomt og kontroversielt. Ikke minst ser vi nå konturene av en komplisert grenseoppgang mellom de lukrative mulighetene it åpner for, og det som er lovmessig, etisk og moralsk riktig. Verdiskapere med integritet tør å ta saklige konfrontasjoner, er etterrettelige og vet å passe på sitt gode navn og rykte - de vet at selv om det kan ta 20 år å bygge et rykte, trengs det ikke mer enn en dag for å ødelegge det.

5) Investeringsvilje innebærer evnen til å satse når mulighetene seiler forbi. Det å tro på noe er å våge, risikere noe og å skape resultater, enten i form av god kode, et veldrevet prosjekt eller en førsteklasses presentasjon. Gode verdiskapere innser at vi alle er investorer på livets seilas, enten vi investerer vår tid eller vår kapital og nye sosiale verktøy vil gjøre det enklere, tryggere og lettere å investere i nye muligheter for oss alle. Felles for de fleste av dagens vinnere er at de har startet opp i løpet av de siste 20 årene, og det er ingen tvil i min sjel om at verdiskaperne som evner å se hvilke trender som kommer og innser hva de er med på å skape vil bli rikt belønnet.

6) Intuisjon er evnen til raskt kunne gjøre kloke valg basert på en ubevisst holistisk følelse av hva som er riktig. Erfaring gjør det lettere å danne et helhetlig bilde raskt, heller enn å gå seg vill i en omfattende analyse av alle detaljer. Gode verdiskapere vet at denne ordløse mavefølelsen vi alle har, men de færreste vet å benytte seg av, - kan spare oss for betydelige mistak og tjene som et nyttig livskompass.

7) Identitet vil til syvende og sist være det som bestemmer vår verdi. Siden de fleste av oss nok kommer til å bruke størstedelen av vårt våkne liv til å tenke jobb kan vi like godt jobbe med noe som interesserer oss, ikke sant? Poenget er at siden vi bytter jobb stadig oftere er det lurt å anse seg selv som sitt eget "brand", og det sentrale langsiktige målet ditt blir viktigere enn noensinne. Gode verdiskapere vet at dyktige medarbeidere ønsker å arbeide i virksomheter med verdier de kan identifisere seg med. Det handler om å bli synlige, tørre å skille seg ut, samt å melde seg på i den digitale dialogen (selv om 15.000 av dere ser denne artikkelen er det under ti som vil benytte anledningen til å kommentere innholdet med meg). Gode verdiskapere vil være flinke til å kommunisere med omverdenen.

En ting er sikkert; Skal Norge lykkes i kunnskapsøknomien trenger vi uten tvil flere verdiskapere som kan legge til rette for konkurransedyktige it-kompetente virksomheter med gode arbeidsplasser og mål om å sikre de tre V-ene; Vekst, Velferd og Velstand.

Les om:

Hva Andre Mener