Nasjonal dugnad for viderebruk

Nasjonal dugnad for viderebruk

KRONIKK: Data.norge.no skal lanseres i beta i slutten av oktober.

Ikke bare fordi det langt på vei er en rettighet, nedfelt i norsk lov gjennom den nye offentlighetsloven, og en oppfølging av et EU-direktiv. Viderebruk av offentlig informasjon handler om verdiskaping og næringsutvikling, samtidig som den støtter opp under verdier som demokratisk deltakelse og åpenhet. Derfor vil vi legge til rette for at vi som nasjon utnytter mulighetene på en god måte.

Nettstedet data.norge.no er på mange måter det nye utgangspunktet for aktiviteter innenfor dette på nasjonalt nivå. Jeg håper dette blir et felles nettsted hvor man på en god måte får tilgang til informasjon og data som er tilgjengelig for viderebruk, og en møteplass for dialog og erfaringsutvikling.

Å utvikle et nettsted for dette arbeidet har andre har gjort før oss. Det som er interessant er at vi utvikler nettstedet på en åpen og dynamisk måte. For noen år siden ville dette vært en utenkelig strategi. Da ville arbeidet vært utført i en lukket og utilgjengelig prosess for andre enn de formelt involverte. Jeg tror sjansen er stor for at det ville blitt møtt med kritikk og at man i ettertid ville fått innspill man skulle ønske man hadde tenkt på før. Jeg skal ikke påstå at den ene måten er bedre enn den andre. Men jeg vil påstå at når det gjelder viderebruk av offentlig data, så får vi gjort fint lite hver for oss på de ulike kontorene eller etatene. Dette må være en felles, nasjonal dugnad.

Datasett-forslag

Forrige gang jeg skrev om viderebruk av offentlige data i denne spalten spurte jeg om hva deres drømmedata er. Det tok litt tid før folk kom i gang, men etter hvert kom det inn mange gode forslag. Én ville ha oversikt over alle administrative grenser, en ville ha flyplassdata for hobbypiloter, og en ville ha alle holdeplasser for offentlig transport. Noen ville ha statistikk, andre offentlige utgivelser og statsbudsjett med beløp og budsjettposter. Bøteregister, mobilmaster og rutetider ble også nevnt

Vi trenger flere forslag til datasett på data.norge.no. Viderebruk av offentlige data favner bredt, både når det gjelder nytte eller formål, men også når det gjelder interessenter. At vi har aktive og engasjerte etterspørrere av offentlige data er bra, og vi håper på et fortsatt stort engasjement og samarbeidsvilje. Men denne gangen vil jeg rette meg mot de som forvalter offentlige data.

Kulturdepartementet gikk foran i etterkant av min forrige artikkel, og la ut rådata fra sitt register over mer enn 50.000 idrettsanlegg i Norge etter at noen hadde foreslått idrettsanlegg.no som deres drømmedata. Det er et eksempel til etterfølgelse!

Skatteetaten har startet et spennende nytt innovasjonsprosjekt som en blant annet kan følge via @SkattLab på Twitter. De vil også vite hva deres drømmedata er, for å kunne prioritere å legge ut det folk er interessert i. Følger flere etter?

Drupal og CKAN

Foreløpig ser data.norge.no ut som en blogg. En blogg er bra, men nettstedet skal etter hvert bli mye mer. Data.norge.no skal være et datakilderegister med beskrivelser av alle offentlige datasett som er tilgjengelige for viderebruk i maskinlesbare formater. Data.norge.no skal også bli et møtested og informasjonspunkt for dataeiere, og for datautviklere. De som vil skape nye digitale tjenester og verdier, og forhåpentligvis nye arbeidsplasser, basert på offentlig data og informasjon.

Vi har valgt å bruke åpen kildekode-programvaren Drupal og CKAN til å lage denne datakildekatalogen og Computas til å utvikle nettstedet videre.

Vi tar sikte på å lansere den første betaversjonen av data.norge.no under Nokios-konferansen, i slutten av oktober. I det øyeblikket betaversjonen blir lansert vil Kulturdepartementets idrettsanleggsregister være det første datasettet som blir registrert på data.norge.no, til ære for at de var de første som la ut data som ble foreslått i drømmedata-runden!

Vi vil kunne si mer om prosessen under en workshop som departementet arrangerer i forbindelse med konferansen, den 26. oktober. Her vil vi også presentere noen Nettskap-prosjekter, som baserer seg på offentlige data og som handler om utvikling av nye tjenester. Dette dreier seg i første omgang om å utvikle demonstratorer eller betaversjoner, som forhåpentligvis kan videreutvikles til nye og enda bedre versjoner på sikt, eller i hvert fall gi oss bedre kunnskaper om denne måten å utvikle tjenester på, og å samarbeide på. Med oss i dette arbeidet har vi også selvfølgelig Difi.

Fordi Nokios arrangeres i Trondheim er dette en spesiell utfordring til våre verter. Har dere data som kan tilgjengeliggjøres i anledning Nokios 2010 og lanseringen av den første betaversjonen av data.norge.no?

Rigmor Aasrud, FAD

Les om:

Hva Andre Mener