- Never waste a good crisis

- Never waste a good crisis

KRONIKK: Både privat og offentlig sektor bør bruke finanskrisen som en mulighet, skriver Paul Chaffey.

Paul Chaffey, Abelia

Spørsmålet nå er ikke om viktige handelspartnere går inn i en ny finanskrise, men hvordan vi skal stille oss slik at effektene blir minst mulig negative.

For noen blir det vanskelig, og ikke alle jobber kan reddes. Derfor er det viktigst å diskutere hvordan vi kan komme sterkere ut av krisen, med et mer fremtidsrettet næringsliv, en da vi gikk inn i krisen.

Det er likheter mellom krisen nå og krisen som kom for fullt høsten 2008, men det er også to store forskjeller. Den ene forskjellen er at det forrige gang var utløst av privat sektor. Det var en boligfinanskrise i USA som utløste panikk, bankene hadde rett og slett lånt ut for mye penger til privatpersoner, med for stor risiko. Denne gangen er det en statsfinanskrise som har skylden. Det er land som har lånt mer penger enn de klarer å betale tilbake. Det gjør at problemet på mange måter er større enn sist. Når private banker sliter kan staten gå inn og redde dem som er "too big to fail", men ingen kan redde en stor stat når den er "too big to save".

Den andre store forskjellen er hastigheten på responsen. I USA handlet myndighetene så raskt at man kunne lage filmer og skrive dramatiske bøker som handlet om begivenhetene fra time til time. I EU er det ikke slik, det er mer som å se på en kollisjon i sakte film. Vi vet at det går galt fordi prosessen allerede er i gang, men vi sitter passive og ser på noe som helt åpenbart er i ferd med å bli verre, uten at de som kan gjøre noe griper inn.

For Norge og norske bedrifter er det som skjer i EU en rammebetingelse. En negativ ytre faktor som kommer til å påvirke fremtidsmulighetene våre, men som vi ikke får gjort så mye med på kort sikt. Det vi kan gjøre noe med er den grunnmuren vi må ha for å stå bedre rustet til å komme styrket ut av krisen på lang sikt. Den grunnmuren handler både om kunnskap og teknologi.

Vi vet ikke nøyaktig hvordan fremtidens næringsliv vil se ut, hvilke nye tjenester og teknologier som vil skapes, men det vi vet er at kunnskap vil være enda viktigere enn før. Når vi ikke kan konkurrere med lave lønnskostnader må vi investere i det som kan gi oss konkurransefortrinn, og det viktigste av alt er en høyt utdannet befolkning og forskning i verdensklasse. Dette er ting som øker Norges attraktivitet og trekker studenter, forskere og de beste bedriftene til Norge.

Det andre vi skal investere i er teknologisk infrastruktur som gjør det effektivt og lønnsomt å lokalisere virksomhet til Norge. Dels handler dette om å ha gode rammebetingelser for de som bygger fysisk infrastruktur, nettverk, bredbånd, datalagring osv., men i enda større grad handler det om å utvikle arbeidsformer og tjenester som tar i bruk teknologiene. Som automatiserer prosessene og som tar i bruk kommunikasjonsteknologi til effektiv samhandling og læring i stedet for tidkrevende reisevirksomhet.

Både privat og offentlig sektor bør bruke krisen som en mulighet til å benytte ledig kapasitet til ulike utviklingsprosjekter, løfte kompetansen og tenke igjennom arbeidsprosesser og samhandlingformer. Eller som næringsminister Trond Giske sa ved flere anledninger under forrige finanskrise: "Never waste a good crisis".

Les om:

Hva Andre Mener