- Norge må ta ut it-effekten!

- Norge må ta ut it-effekten!

KRONIKK: Teknologien er der, men gevinsten krever aktiv samhandling.

Mulighetene er der idag til å realisere fordeler vi bare så vidt har skrapet i overflaten av, men som ligger der og venter. Det dreier seg om muligheten til å ta ut "it-effekten" i næringsliv, offentlig sektor og samfunnet.

La meg gi noen eksempler:

Norges største byer, Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, forventer alle en befolkningsøkning på mellom 20 og 30 prosent de neste 20 år.

Disse byene har allerede store trafikkproblemer, helsekøer, forurensning av drikkevann (Bergen denne vinteren) og offentlig transport som ikke holder hva det lover, bare for å nevne noe. Disse områdene kan vi adressere allerede i dag.

Aktiv samhandling

For to uker siden åpnet GS1-senteret i Oslo. Der vises løsninger som gjør det mulig å følge et produkt hele veien fra produsent til forbruker, gjennom alle ledd, ved hjelp av en unik produktkode og rfid-teknologi. Dermed kan man spore varer fra produksjonen i ett land og helt ut i butikken i et annet, gjennom et antall aktører som produserer, transporterer, lagrer og selger produktet videre. Mulige fordeler ligger i å sikre mer effektiv transport, følge tilstanden på varen, sikre at man utnytter transportkapasitet best mulig, og samtidig øke matsikkerheten, siden man vet hvor produktet kommer fra.

Teknologien er der, klar til bruk. Gevinsten tas ut på tvers av selskaper og til og med bransjer, og krever aktiv samhandling.

Reduksjon

I dag er det mulig å redusere bilkøer drastisk uten å bygge nye veier. Ved kreativ bruk av intelligent it, utnyttelse av data som allerede finnes gjennom de nye smarte bomstasjonene, brikker i bilene, samt mobiltelefoner og GPS i bilene.

Det meste av dette finnes i dag og gjør det mulig å dirigere og lede trafikken mer effektivt gjennom byene, samt motivere folk til å kjøre på andre tidspunkt ved å innføre dynamiske avgifter. Forsøk på dette i byer over hele verden, som Stockholm, Brisbane og Singapore, har vist svært gode resultater. Rushtrafikken i Stockholm ble redusert med 20 prosent. Teknologien finnes, det er snakk om at de ulike aktørene blir enige om å utnytte den.

Det blir i dag utført store mengder unødvendig arbeid innen helse. Les videre på neste side!

Les om:

Hva Andre Mener