På tide med digital agenda i Norge

På tide med digital agenda i Norge

KRONIKK: Med it som verktøy skal vi løse viktige samfunnsoppgaver.

Det er ikke en ny Stortingsmelding om ikt, som skal lages, men en agenda for hvordan ikt som verktøy kan løse viktige samfunnsoppgaver. Norge trenger en digital agenda for å stake ut kursen og for å sette oss klare og etterprøvbare mål.

Oppgavene står i kø og Norge, som er langt fremme på noen områder, er ganske tilbakestående på andre. Internasjonale undersøkelser viser blant annet at Norge taper terreng når det gjelder å implementere smarte ikt-løsninger i offentlig sektor. Englands statsminister David Cameron uttalte følgende for en tid tilbake:

"Change is now not an option for the public sector; ICT is a financial imperative. Technology offers enormous potential to facilitate new ways of working, improve citizens' experience of public services and generate efficiency savings."

Cameron´s kloke ord går rett til sentrum på mange av de hovedproblemer som vi strever med her hjemme. Vi har for få hender, særlig i omsorgssektoren, og vi har for høye offentlige utgifter. Utgangspunktet for en digital agenda skal selvsagt ikke være å gi dårligere offentlige tjenester, men bedre.

Ikt spiller en helt avgjørende rolle i overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn. God og riktig bruk av ikt som et verktøy for endring er helt avgjørende for at vi skal forsterke og beholde Norges konkurransekraft og lykkes med å bygge et bærekraftig samfunn.

Klarere tale

EUs digitale agenda er en av EU-kommisjonens mest kraftfulle verktøy for en aktiv vekststrategi og en handlingsplan for å maksimere nytten av ikt. Skal den digitale agendaen for Norge få effekt, må den koordinere strategien på tvers av departementene. Den digitale agenda må integreres i regjeringens politikk. Vi ønsker at Finansminister Sigbjørn Johnsen skal bli like klar i sin tale som Australias finansminister Tanner:

"We need to provide the public service with access to the tools to deliver greater access to information, innovation and collaboration . We need to reward innovation in the public services as much as we do in other areas of society."

EU har slått fast at ikt i dag er den mest innovative kraften de råder over. Tallene fra EU viser at ikt-sektoren representerer fem prosent av landenes BNP, men driver 25 prosent av veksten og 40 prosent av produktivitetsveksten. Hvorfor skal ikke Norge ta et sterkere grep for å koordinere og utnytte denne kraften?

Efaktura

Eksemplene på lavthengende frukter er mange. Politiet har slitt med betydelig personalmangel og pressede budsjetter i mange år, men først for to år siden har en enkel tjeneste som nettbasert anmeldelse av tyveri blitt tilgjengelig. Paradokset her er at tjenesten fortsatt ikke er implementert med politiets saksbehandlingssystem. Tjenesten gjør det dermed lettere for oss forbrukere, men gir liten eller ingen effektiviseringsgevinst i politiet.

I en rekke offentlige etater mangler enhver form for elektronisk saksbehandling. Det er i dag unødvendig ressursbruk at saksbehandlere manuelt må føre informasjon fra blanketter og søknader inn sakssystemene, etter at brukerne har registrert disse elektronisk, og at systemene i ulike offentlige etater ikke snakker sammen. Røntgenbilder sendes fortsatt med taxi mellom sykehus fordi sykehusenes dyrt anskaffede digitale systemer ikke er kompatible. Dette er dårlig samfunnsøkonomi, og gir pasientene en dårligere service.

I følge EU-kommisjonen vil en total overgang til efaktura i alle deler av offentlig sektor i Europa bidra til en innsparing på 238 milliarder euro. For Norge vil det bety cirka 17 milliarder kroner. En publikumshenvendelse til et offentlig kontor som kommer elektronisk, og går inn i et elektronisk saksbehandlingssystem har 90 prosent lavere kostnad enn når jeg møter personlig opp på samme sted. Den digitale agendaen må ta grep om dette.

Statsministerapp

Jens Stoltenberg uttalte i mars til Aftenposten at han ønsket seg en statsminister-app. Det er en kul tanke, som viser at Jens er på sporet. Men vi har nå bare en statsminister. Viktigere er det å lage en offentlig app til Norges snart fem millioner borgere. Slik at ikke bare statsministeren blir mer effektiv, men hele Norge. Vi ønsker digital agenda svært velkommen.

Les om: