Paradigmeskifte i konsulentbransjen

Paradigmeskifte i konsulentbransjen

KRONIKK: Hva vokser med 70 prosent i året og omsetter for flere milliarder kroner i den mest utskjelte delen av it-tjenestemarkedet?

Markedet for ressurskonsulenter!

Det finnes flere klassiske konsolideringscase i den økonomiske litteraturen. ISS er et skoleeksempel der man gjennom å konsolidere rengjøringsbransjen greide å skape et stort lønnsomt konsern av en mengde småselskap. Gjennom innføring av felles prosesser og sentrale innkjøp lyktes man å senke kostnadene dramatisk. Samtidig kunne man tilby globale kunder globale leveranser, noe som gjorde at kundene fikk kvalitetssikret leveransene på et kostnadseffektivt vis.

Koblingen med ressurskonsulting er kanskje ikke soleklar? Men tilbudssiden har en del likheter, blant annet lav status og et marked bestående av mange små aktører.

Etter krasjen i 2002 var det ressurskonsulentene som først kjørte av veien, med store følger for konsulentselskapene som så lønnsomheten synke som en stein. Følgen ble massive runder med oppsigelser, som i sin tur resulterte i oppstart av en mengde enkelpersonsforetak.

Når konjunkturene siden snudde fikk disse konsulentene selskap av mindre selskaper som ble startet at fremgangsrike konsulenter som forlot sine arbeidsgivere med noen kollegaer og gode kunder i bagasjen.

Så, med andre ord, har vi i markedet en mengde firmaer med høy kompetanse, og kompetanse er det mange kunder som skriker etter når det er mangel på det i arbeidsmarkedet.

For mange leverandører

Problemet oppstår når kundene skal inngå kontrakter med en mengde enkelpersons- og fåpersonsforetak. Det blir en kostbar og tidkrevende prosess som er stikk i strid med de ambisjoner man har hatt når man har inngått rammeavtaler med et fåtall leverandører.

Så, på den ene siden: En stor tilgang på kvalifiserte ressurser uten egen salgs- og administrasjonsmuskler. På den andre siden: En stor etterspørsel, men uten mulighet til å kostnadseffektivt handle med mange små leverandører.

Her passer konsulentmeglerbransjen inn som hånd i hanske, og den eksplosive utviklingen - med blant annet børsintroduksjonen til eWork som et utmerket eksempel - som har karakterisert bransjen på 2000-tallet får sin forklaring. Alt falt på plass: Tilbudet var der, etterspørselen vokste og kravet om konsolidering av innkjøpene økte.

Kommer da konsulentmeglerne til å ta over markedet og overlate til de tradisjonelle konsulentselskapene den delen av markedet som krever større grad av forpliktelse?

Nei, slik er det ikke. Mange kommer fortsatt til å være ansatt hos de store aktørene, som trenger ressurskonsulting som en buffer. Mange kunder ønsker dessuten å forholde seg til "sin" leverandør. Ikke desto mindre har konsulentmeglerne allerede tatt en god bit av markedet og det finnes ingen tegn på at veksten avtar.

Strategiske konsulenttjenester

Så hva vil skje i en lavkonjunktur? Et fallende marked vil ramme alle. Det er uunngåelig. Ressurskonsulentene er det første som kastes ut. Det vet vi av erfaring. Men samtidig har vi en underliggende trend, særlig i det det svenske markedet, hvor stadig flere organisasjoner begynner å anvende konsulenttjenester strategisk. Tanken er å skape en større fleksibilitet gjennom å la 20 til 30 prosent av arbeidsstyrken bestå av konsulenter. Prisdifferansen har de siste årene blitt mindre og fleksibiliteten, i så vel kapasitet som kompetanse, oppveier i mange tilfeller merkostnadene.

Denne trenden styrker ressurskonsulentenes langsiktige konkurransekraft, selv om denne delen av bransjen fortsatt kommer til å være en konjunkturutsatt del av it-bransjen.

Nils Molin, IDC

Les om:

Hva Andre Mener