Pokerspill om fremtiden

Pokerspill om fremtiden

KRONIKK: Hvordan ser it-verdenen ut i 2017? Forrester prøver å gi oss et svar.

Forrester Research har nylig laget en rapport om fremtiden og hvordan vi vil bruke it som verktøy i 2017. Forrester driver ikke med sience fiction, men er et av verdens mest anerkjente analyseinstitutter når det gjelder teknologi og trender. Forrester legger tre scenarier på pokerbordet. Det er tre konger, fullt hus og jokere. Det er med andre ord klart for pokerspill om fremtidens it-utvikling.

Det er vanskelig å spå og særlig om fremtiden. Men Forrester har samlet sine beste hoder fra egen organisasjon og koblet disse med CIOs fra ledende amerikanske selskaper. Slikt blir det en spennende rapporter av. En rekke av dagens fyndord ligger som et bakteppe i rapporten; som cloud computing, software as a service, open source, samt globalisering.

Poker

Alle scenariene i rapporten har fått pokerbegreper. Med dette antyder Forrester at fremtidens it-marked blir et gedigent pokerspill, det vil si vinn eller forsvinn. Det første hovedscenariet kalles "Tre konger", det vil si et programvaremarked for bedrifter som domineres av de store aktørene i verden: Microsoft, IBM og Oracle.

Pokerspillet begynner overraskende med at Forrester antyder at innen 2017 så har IBM og Oracle blitt til ett selskap. Dette åpner plassen for en ny konge og det er ikke uventet SAP som rykker opp. Det skal legges til at Forrester mener at Oracle vil bestå som et suksessrikt selvstendig selskap helt til Larry Ellison går av med pensjon. Kanskje Larry trenger penger til en ny seilbåt og selger av den grunn, hva vet jeg.

Forrester mener, kanskje overraskende for mange, at det er gamle storheter som fortsatt vil regjere i 2017. Argumentasjonen for det er at mange lands regjeringer vil ha mer konkurranse i programvaremarkedet, og at den aktiveres best ved at det er giganter som er hovedaktørene.

Microsoft og Google

Microsoft spås en fortsatt lys fremtid i rapporten, og selskapet vil fortsatt være innovativt i 2017. Det sikres ved at "software as a service" og åpen kildekode-modeller blir sentrale i selskapets strategi. Rapporten påstår at det ikke er press fra myndigheter som fører til et mer åpent Microsoft, men nødvendigheten av å demme opp for konkurranse fra selskaper som Google og Red Hat, med flere. Microsoft følger kundene sine med argusøyne og tilpasser seg markedet. Google forblir verdens mest innovative it-selskap og tryller frem nye applikasjoner i et imponerende tempo.

Det neste scenariet, "Fullt hus", tar for seg gjennombruddet til Web 2.0 og "social computing". I dette scenariet blir de "Tre konger" svekket til fordel for medieselskaper, teleaktører og nye innovative selskaper. Her fremhever rapporten aktører som Cisco, Ebay, Apple, Facebook og Verizon. Forrester mener at disse vil kunne dominere pokerbordet når det gjelder bedriftsprogramvare i 2017.

Web 2.0 blir den dominerende kraften når det gjelder anvendelse av it. Det åpner for mindre og innovative selskaper som Six Apart og deres neste generasjons blogg-programvare. Adobe med deres hybride programvareprodukter (AIR) blir også utpekt til å være en av fremtidens vinnere.

Når det gjelder forbrukerorientert programvare vil Google spille en helt dominerende rolle frem til 2017. Og på grunn av nye forretningsmodeller for programvare vokser også sikkerhetsselskapene betydelig i årene som kommer.

Åpen kildekode

I det siste hovedscenariet handler det om "Jokeren". Og jokeren heter åpen kildekode. Og det er "software as a service" som utpekes som næringslivets dominerende plattform når det gjelder it-løsninger. I dette scenariet, i motsetning til scenariet om de "Tre konger", er det de små, fleksible og innovative it-selskapene som vil ligge i tet. Hvis dette scenariet vinner frem spår rapporten at en ny bølge med outsourcing vil komme. Store servere plasseres i lavkostland og raske fiberaksesser sørger for at man overhodet ikke merker at serveren man henter programvare eller datakraft fra, befinner seg utenfor bedriften.

Det er altså tre hender rundt fremtidens spillebord, skal vi tro Forrester. Kortene er gitt ut, spillet er i gang og det er nå at innsatsen skal på bordet. Et panel med fremtredene CIOs fra ledende amerikanske bedrifter har mest tro på scenariet med "De tre konger". Det vil si at det langt på vei vil være en form for status quo, i alle fall når det gjelder hvilke selskaper som vil dominere.

Men alle muligheter er åpne – mener ekspertpanelet. En viktig dimensjon som - etter min mening - er hvordan SMB-bedrifters it-bruk vil påvirke utviklingen. Det er kanskje her vi vil se den virkelig store evolusjonen og som lett kan snu hele pokerbordet opp ned, i alle fall i et europeisk perspektiv. Det perspektivet fanger ikke Forrester opp, og det er en svakhet. Rapporten heter: Enterprise Software in 2017.

Per Morten Hoff, IKT-Norge

Les om:

Hva Andre Mener