Respons, takk!

Respons, takk!

KRONIKK: Knakende gode nettsteder som leder offentlig sektor på rett vei? Det er Difi, det.

Enkelte lesere vil huske min skildring i denne spalten i juni i år, av den statlige topplederen som følte seg lurt av leverandøren i forbindelse med en større it-anskaffelse og ba meg om hjelp. Jeg lovet da at Difi skulle etablere en erfaringsbase for it-anskaffelser i offentlig sektor.

Den spede start på en slik erfaringsdatabase er nå på lufta, som del av en større satsing; www.prosjektveiviseren.no. Tirsdag denne uka lanserte Jens Nørve fra Difi Prosjektveiviseren på NOKIOS-konferansen (Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor) i Trondheim.

Erfaringsbasen er foreløpig en ganske kort liste med erfaringer fra det offentlige – takk til alle som har hjulpet oss i gang! Her kan du finne erfaringer fra Sørum kommunes anskaffelse av ny portal, men du finner også erfaringer fra Brønnysundregistrenes anskaffelse av Altinn II. Stort spenn i prosjekttype og størrelse, altså.

Nettverk av kontakter

Erfaringsbasen gir deg et nettverk av personer du kan kontakte – for å diskutere erfaringer med både leverandører og egen rolle som oppdragsgiver. Men prosjektveiviseren er mer enn erfaringsbasen. Først og fremst er den et hjelpemiddel for planlegging, styring og gjennomføring av it-prosjekter i det offentlige. Her finner du rammene, regelverket og de sentrale føringene som offentlig sektor må følge i sine prosjekter. Videre finner du sjekklister, veiledere og selvevalueringer.

Regjeringens beslutning om at Difi, sammen med SSØ, skulle etablere et nettbasert veiledningsopplegg som dette, søkte å ivareta to viktige hensyn. For det første å sikre større grad av samordning i det offentlige. For det andre å sikre at prosjektene kommer i havn "on time, on budget".

Les videre på neste side!

Les om:

Hva Andre Mener