Så du gorillaen?

Så du gorillaen?

KRONIKK: Vi har store vanskeligheter med å innhente, bruke og dele informasjon, selv når denne er lett tilgjengelig.

Forskning demonstrerer med all tydelighet hvor store vanskeligheter vi noen ganger har med å innhente, bruke og dele informasjon, selv når denne er lett tilgjengelig. For å forbedre vurderinger og beslutninger innen utvikling av it-systemer trenger vi prosesser som tar utgangspunkt i menneskelige svakheter på dette området.

I 1999 publiserte Simon og Chabris en studie som fikk Ig-prisen. Ig-prisen, som er den alternative Nobel-prisen, gis til forskere som først får deg til å le, og så til å tenke. Dersom du ønsker å ta testen som utgjør grunnlaget for studien bør du se denne videoen og telle antall pasninger til det hvite basketball-laget, FØR du leser videre.

Gorilla

Dersom du er som de fleste andre som har tatt denne testen vil du uten vanskeligheter klare å telle antall pasninger (14), men overse at det går en person i gorillakostyme rett gjennom laget. Til tross for at gorillaen er synlig i mer enn 5 sekunder, stopper opp og slår seg på brystet blir de fleste altså så opptatt av å telle pasninger at de ikke ser gorillaen. Interessant nok er det flere som ser gorillaen dersom de skal telle pasninger til det svarte basketball-laget.

Dette skyldes trolig at gorillaen også er svart, og er dermed potensielt mer relevant for informasjonsinnhentingen. Studien viser tydelig at vi ikke kan regne med å oppdage en type informasjon, for eksempel en bestemt type feil i programvarekode eller kravspesifikasjonen, dersom vi fokuserer på en helt annen type informasjon. Inspeksjonsrutiner bør ta høyde for dette, for eksempel gjennom perspektivbasert inspeksjonsrutiner der alle viktige perspektiv er representert.

En annen illustrerende test er basert på lesing av teksten nedenfor.

De fleste merker ikke at ”the” står to ganger etter hverandre, selv etter å ha lest teksten flere ganger. Årsaken til dette synes å være at vi ikke leser bokstav for bokstav, ord for ord, selv om vi kanskje opplever det slik. I stedet ser vi større mønstre basert på hva vi antar vil stå der. Dette er stort sett en arbeidsbesparende mental strategi, men vil for eksempel ved programmering kunne gi katastrofale utslag. Intelligente advarsler fra editorer og testverktøy og syntaktisk korrekt, men trolig likevel feilaktig eller mangelfull kode, basert på kunnskap om typiske skrive- og lesefeil, vil av den grunn kunne være svært nyttig.

Saken fortsetter. Les videre på neste side.

Les om:

Hva Andre Mener