Sammen om smart grønn vekst

Sammen om smart grønn vekst

KRONIKK: Politikere lager hverken software eller hardware.

Denne uken og neste uke møtes verdens ledere i København for å redde klimaet vårt. Møtet blir sannsynligvis en skuffelse fordi tiltakene vil være mindre ambisiøse enn det utfordringen krever. Da må vi sette vår lit til næringslivets innovasjonsevne.

Det er ganske vanlig å beskrive klimapolitikk som en kamp mellom politikere og markedskrefter. Der politikere vil gjøre gode ting, men der bedriftene og kapitalistene ønsker å tjene penger, og derfor motarbeider tiltakene. Politikere liker naturligvis å se verden slik, fordi de selv er på det gode laget i kampen mot det onde og forurensende næringslivet. Men også mediene bygger opp under bildet av et næringsliv som ikke tar ansvar, og som må gjerdes inne av myndighetene for at de skal opptre ansvarlig.

Dette er et feilaktig bilde. Vi har mange flinke politikere, men de er ikke særlig gode til å lage miljøvennlig teknologi eller miljøtjenester som kan selges til kunder. De lager ikke verken hardware eller software. Og de driver ikke med innovasjon. Politikerne som skal møtes i København skal prate. Forhåpentligvis vil de også vedta noe. Noe som i beste fall vil skape bedre rammebetingelser for dem som skal gjøre den egentlige jobben. For den egentlige jobben skal gjøres av næringslivet og av hver enkelt av oss når vi velger energiløsninger, transportløsninger og når vi kjøper varer.

Innovasjon fra næringslivet

Det er svært store kutt i klimagassutslippene som skal til for at vi skal nå målet om at temperaturen på jorden ikke skal øke med mer enn to grader. Og det er naturligvis de rikeste landene som slipper ut mest klimagasser som må ta på seg de største kuttene. Så store at det ikke er nok å redusere litt her og litt der, vi trenger helt nye måter å både produsere, transportere og forbruke på. Det er mulig å kombinere økonomisk vekst og kraftige kutt i klimagassutslippene, men det vil kreve en massiv innovasjonsinnsats fra næringslivet for å få det til.

Deler av næringslivet vil naturligvis få en ganske tøff omstillingsjobb. For noen av de gamle måtene å gjøre ting på vil ikke lenger være mulig. Det vil kreves store forandringer. Men store forandringer er en stor mulighet for andre deler av næringslivet, ikke minst for leverandører av smarte ikt-tjenester og systemer som gjør det mulig å bruke ressursene på en mer effektiv og smart måte enn i dag.

Da Abelia samlet rundt 50 næringslivsledere for et par uker siden for å utvikle konsepter for nye grønne tjenester og forretningsmodeller, minnet Morten Thorkildsen i IBM om at it-næringen selv står for rundt to prosent av klimagassutslippene. Det er mer enn nok til å jobbe hardt for å redusere fotavtrykket. Men it-næringens store mulighet ligger i å være en del av svaret på hvordan vi skal redusere utslippene fra de øvrige 98 prosentene, enten de kommer fra transport, boliger, industri, oljevirksomhet eller kontorbygg. Innenfor alle disse områdene vil svartere bruk av ikt muliggjøre langt større kutt i utslippene.

Miljøteknologi

Regjeringer og politikere må stimulere næringslivsforskning på miljøteknologi. Vi må satse på rammebetingelser som fremmer investeringer i miljøinnovasjon. Vi trenger en smart, grønn vekst, en vekst som kommer fordi vi bruker ressursene mer miljøeffektivt enn i dag. Der vi benytter informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å redusere transportbehov, styre energibruk og dematerialisere verdikjeder ved å erstatte fysiske varer med digitale tjenester. Slik at digitalt støttede helse- og omsorgstjenester kan leveres hjem til brukeren. Fjernundervisning skjer via videoverføring. Bøker og laget av døde trær erstattes av e-bøker. Og musikk selges på internett og ikke på plastskiver.

Vi ser de disruptive nye modellene stikke seg fram på noen områder i dag. Det finnes for eksempel både leseplater, elektriske biler, mp3-spillere, vindturbiner og solcellepaneler. Men på flere av disse områdene er det også slik at de gamle måtene å lage ting på og levere ting på ikke blir borte uten kamp. Det er gjort store og investeringer, det er investert i kompetanse og det er bygget opp en kundebase. Men skifter ikke uten videre ut en hel verdikjede, når de som er i den gamle er fornøyd med verden slik den er i dag. Alle nye utfordrere som skal inn i slike markeder vil derfor møte motstand.

Derfor er politikk viktig. Politikk kan hjelpe de miljøvennlige løsningene inn i markedet ved å legge forholdene litt bedre til rette. Men da må politikken være kraftfull og langsiktig. Den må erkjenne at klimatiltak vil koste, også for staten. Men fordi omstillingene må komme uansett er det ikke så dumt å være tidlig ute. Da kan vi begynne å skape fremtidens næringsliv i dag.

Hva Andre Mener