Skal vi leke videre?

Skal vi leke videre?

KRONIKK: Lykken har smilt til Norge. Men hvor lenge vil det vare?

Dette spørsmålet er hovedtema i den nye rapporten "Det norske IKT-samfunnet - scenarier mot 2025", som ble lagt fram på et seminar hos Abelia på Næringslivets Hus for litt over en uke siden.

Rolf Røtnes, Jon Hippe, Gudmund Hernes, Inger Lise Hansen Skog, Kjell Ove Kallhagen og Åsmund Arup Seip fra Fafo og Econ Pöyry presenterte highlights fra de tidligere rapportene som er laget i dette prosjektet og gikk igjennom de fire scenariene som er utarbeidet i den siste rapporten. Det var i tillegg innledninger fra politisk ledelse i både Kunnskapsdepartementet, Fornyingsdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet og fra Telenor og DNB Nor.

Og når jeg først er i gang med reklame: Bak prosjektet står Abelia, Dnb Nor, Det Norske Veritas, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Innovasjon Norge, Microsoft, Telenor, Næringslivets Hovedorganisasjon og Forskningsrådet. Alt dette spennende materialet er nå fritt tilgjengelig og kan lastes ned fra Abelias hjemmesider.

Mislykket industripolitikk

Poenget med å lage disse forskningsrapportene har ikke vært å lage en politikk for ikt-næringen, men å belyse hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologien har endret hele resten av samfunnet, både privat og offentlig sektor. Industripolitikken som tok sikte på å lage en it-industri i Norge var ikke vellykket. Men vi har paradoksalt nok lyktes likevel, på tross av, og ikke på grunn av, ikt-politikken.

Uten at politikere har snakket så mye om det, har vi gjort det veldig godt når det gjelder anvendelse av ikt i andre deler av næringslivet. Norge ligger langt framme når det gjelder systemer og software som effektiviser og automatiser arbeidsprosesser både i tradisjonelt sterke norske næringer som petroleumsvirksomhet, prosessindustri og maritim sektor, men også i varehandel og finansnæringen.

Den første etappe av det norske samfunnets implementering av ikt er fullført med glans, slår forskerne fast. Det er imidlertid ikke gitt at neste etappe vil gå like bra. Det at vi har hatt flaks til nå behøver ikke bety at vi vil ha flaks en gang til.

Kan ta lederposisjon

Forskerne bak rapporten mener imidlertid at Norge har mulighet til fortsatt å inneha en sterk posisjon i et globalisert ikt-samfunn. Det kommer an på om vi gjør de riktige valgene nå. Og for å bidra til å løfte debatten inn i politikken og samfunnsdebatten trekker sluttrapporten opp fire alternative scenarier for den videre ikt-utviklingen i Norge. Alle fire scenariene har flere svært tiltalende trekk, men på litt ulike områder.

Rapporten viser samtidig at alle de fire alternativer har noen negative sider. I en variant blomstrer næringslivet i distrikene, men de sosiale forskjellene øker kraftig. I et annet scenario lykkes staten med å lage verdens beste realfagsutdanning, slik at våre tradisjonelle næringer blir revitalisert, men ungdommen velger bort mer risikable jobber i nye teknologiområder.

Vi får håpe dette arbeidet kan inspirere bedrifter, it-ledere og politikere til refleksjon og diskusjon om rollen ikt skal ha i samfunnet framover. Slik at det går opp for flere at it er for viktig til å bare overlates til it-folk.

Paul Chaffey, Abelia

Hva Andre Mener