Slik skal Difi lykkes

Slik skal Difi lykkes

KRONIKK: Vi kan omsider begynne hente ut de store gevinstene som ligger i bedre samarbeid om it-utviklingen i det offentlige.

Finanskrisen og regjeringens satsing for å motvirke den, gjør at offentlig og privat sektor nå samarbeider om nye utviklingsprosjekter. Ekstra milliarder vil drysse over landet i månedene som kommer – noen millioner treffer sågar it-utviklingen i kommunene også (men det burde ha vært flere). Mitt inntrykk er at erkjennelsen av krise har styrket samarbeidstanken og, ja, dugnadsånden i Norge. Finansnæring og myndigheter, privat og offentlig sektor, kommune og stat, by og land – hand i hand.

Er vi også der at vi omsider kan begynne å hente ut de åpenbart store gevinstene som ligger i bedre samarbeid om it-utviklingen i det offentlige i Norge? Kan vi få til felles løsninger der det er formålstjenlig? Jeg mener det. Skal Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ha noe troverdighet på it-feltet, må vi sikre at det skjer noen tydelige skritt fremover på dette området.

Effektiv it-utnyttelse

I august 2008, under etableringen av Difi, skrev Dataforeningens it-politiske råd en kronikk i Dagens Næringsliv, hvor forventningene til det nye direktoratet ble beskrevet. Her het det blant annet: "En mer effektiv utnyttelse av it innen offentlig sektor ligger i milliardklassen. (Vi trenger) koordinerte satsinger som gavner Norge som nasjon, og som bidrar til å plassere Norge på toppen av listene som en vellykket IKT-nasjon".

Difi er nå et drøyt år. Selv har jeg utstrakt erfaring med å håndtere ettåringer; de har gjerne stablet seg på beina, de kan bevege seg til dels overraskende fort, men vet sjelden hvor de er på vei. Med jevne mellomrom går de bokstavlig talt på en smell og tar telling, før de reiser seg og stabber videre. Men entusiasmen og kreativiteten – den er det sjelden noe å si på.

Difi må balansere mellom det positive og negative ved at vi er så pur unge som vi er. Vi må vite hva vi vil og hva vi driver med. Men vi må også tørre å satse. Vi lever i en verden hvor revisjonsvirksomhet, granskninger og ikke minst medienes søkelys ikke lar offentlige virksomheter "dø i synden" på noen som helst måte. Det er bra. Samtidig er det ikke sikkert at ledere og medarbeidere i det offentlige gitt disse omgivelsene er mindre redde for å gjøre feil i dag enn de var før. Hva gjør det med evnen til å tenke nytt og innovativt i utviklingen av en god offentlig sektor?

eID

Det som er verre enn manglende koordinering av it-utvikling i offentlig sektor – det er en feilslått og misforstått koordinering av denne utviklingen. Og – la meg dele en hemmelighet med dere – det har forekommet slike feilslåtte koordineringsforsøk. Hva kreves for ikke å gå i den grøfta en gang til? Jeg mener at følgende må være på plass:

  • En god analyse som synliggjør gevinstene ved felles satsning på en overbevisende måte
  • Oppslutning om målsettingen blant de sentrale bidragsyterne som skal realisere løsningene
  • Avklarte og tydelige prinsipper for styring, finansiering og forvaltning

Jeg mener at AltInn-satsningen i regi av Brønnøysundregistrene har disse egenskapene. De må gjelde også for årets største Difi-prosjekt – utvikling av felles eID-løsninger for det offentlige. "Utvikling gjennom samarbeid" er Difis visjon. Skal eID-satsingen lykkes må sentrale aktører som Skatteetaten, Lånekassen, Nav og kommunesektoren evne å finne frem til felles løsninger sammen med oss. Det vil også du som bruker offentlige tjenester på nett kunne nyte godt av.

Hans Christian Holte, Difi

Les om:

Hva Andre Mener