Ta et strategivalg!

Ta et strategivalg!

FAGTANKEN: Det har den siste tiden vært en endring i diskusjonen rundt utvikling av mobile løsninger.

Hvor vi tidligere diskuterte hvilken type applikasjon vi skulle lage, så omhandler diskusjonene nå mer om hvordan vi også kan lage gode mobile løsninger - også de som ikke er applikasjoner. Dette gjør at vi må se på diskusjonen med nye øyne - web eller applikasjon? Og hva er forskjellene, fordelene og ulempene?

Gode mobile løsninger krever at vi klarer lage løsninger som er tilpasset, og utnytter, den enkelte plattform. De tre store aktørene, IOS, Android og Windows Phone, har mer eller mindre klare retningslinjer som oppfordrer oss til å benytte oss av de fordelene som ligger i hver plattform. Brukere aksepterer ikke at en løsning for Android er en direkte oversettelse fra IOS, eller motsatt. Som et resultat av dette sitter vi nå med en utfordring når vi skal lage applikasjoner for de mobile plattformene - native eller hybrid?

Native applikasjoner er de som best tilpasses plattformene og dermed fortsatt er de mest brukervennlige - spesielt med tanke på at native applikasjoner gir tilgang til hardware-funksjonalitet. Til tross for at moderne nettlesere hele tiden forsøker tilegne seg egenskaper som kun native applikasjoner har klart til nå, er de ennå ikke helt på samme høyde. Som resultat ser vi at brukerne har andre bruksmønstre og navigasjonsmønstre grunnet forskjellige grensesnitt.

Men der hvor man kan vinne noe på brukeropplevelse med native applikasjoner, taper man på forvaltning og forretningsmessig besparelse knyttet til felles kodebase. Hvor vi tidligere var "enten/eller", er det i dag mer et spørsmål om hvor mye av applikasjonen din som skal være HTML. Ta for eksempel nettbank-applikasjoner. de må kunne gjøre viktige endringer uten at man må innom en "appstore", noe som kan ta opp til to uker.

Det er i dag ikke et "gode" å kunne finne alle tjenester og alt innhold på mobile enheter som man også har på desktop. Brukerne forventer å finne det – presentert på en brukervennlig måte, tilpasset den aktuelle mobile enheten. Det er med andre ord nødvendig å lage gode mobile løsninger for alt innhold og alle tjenester som ikke er applikasjoner.

Den siste tiden har responsiv design blir mer og mer aktuelt, og raskt blitt løftet opp som en riktig vei å gå for å lage gode mobile løsninger, hvor man ved hjelp av "media queries" kan tilpasse presentasjon av innhold til forskjellige skjermstørrelser. Fordelene til responsiv design ligger helt klart i at man fokuserer og prioriterer innhold til de forskjellige skjermstørrelsene - nettopp hva som ligger til grunn i "mobile first". Men samtidig fordrer dette at brukeroppgavene er mer eller mindre like på tvers av enhetene. Ser man at brukeroppgavene differensierer seg veldig fra enhet til enhet, vil separate løsninger sannsynligvis være riktig løsning. Dette kan med andre ord være en veldig god løsning for typiske innholdsnettsteder som nettaviser. Boston Globe er et eksempel som ofte trekkes frem i forbindelse med responsiv design.

Riktig vei eller ei, responsiv design har satt fokus på, og forsøker løse, utfordringene knyttet til å lage gode websider for mobile enheter. Mye tyder på at riktig bruk av responsiv design kan løse mange av utfordringene vi møter i å lage gode mobile løsninger for web.

Så hvilken strategi skal vi da velge - og hvorfor?

Våre erfaringer med å utvikle løsninger for mobile enheter har til nå lært oss at både mobile websider og applikasjoner har sin livsrett. Dette støttes for eksempel også av flere analyseselskaper, hvor det anslås en enorm økning i utvikling av begge typer løsninger.

Det å lage mobile løsninger er fortsatt "bare" utvikling av innhold og tjenester. Da blir spørsmålet først hvorfor og hva du skal lage, deretter vurdere hvordan du best kan tilby dine brukere dette og hvilke forretningsmessige krav du har til dette innholdet eller tjenesten.

Diskusjonen ligger ikke lenger i hvilken type applikasjon som er riktig, men mer hvor mye av applikasjonen som kan være HTML. Jo mer HTML, jo bedre kontroll over tjenesten har du og mer av koden kan gjenbrukes på tvers av plattformene. Jo mer native løsningen er, jo mer brukervennlig blir den ofte. I valget mellom web og applikasjon ligger diskusjonen om hvilken type tjeneste du skal lage - innholdstjeneste eller et lite utdrag av funksjonalitet eller innhold. Viktig å nevne her er også at man ved å velge en ren webløsning mister tilgang til distribusjonskanalen som de forskjellige "appstores" gir.

Skal man lykkes med sin mobilstrategi må man lytte til både forretningslederen og it-sjefen før man gjør sine valg, og evne å balansere flere viktige faktorer hvor forretningskrav, ønsket brukeropplevelse, krav til vedlikeholdbarhet og tilgjengelig kompetanse er noen av de viktigste.

Denne uken: Robert Ekrem, interaksjonsdesigner i Bekk Consulting. Kronikken er hentet fra forrige utgave av Compiterworld.

Hva Andre Mener