Tidkrevende å bygge tillit til it

Tidkrevende å bygge tillit til it

KRONIKK: Hva har ekteskap og digitale tjenester til felles?

Det handler om tillit. Det handler om å være føre var. Det handler om balansen mellom sikkerhet og alt annet. Det handler om å takke en gammel kriger for innsatsen.

Min utro og nyavslørte kollega (nei, jeg sier ikke hvem) betror seg til meg en sen kveld i januar. Omgivelsene er som skapt for anledningen; ved et trist respatexbord i et dunkelt hjørne av en sliten brun kafé. "Når det først har skjedd", sier hun, mens hun heller innpå pils iblandet noen salte tårer, "er det så j.... vanskelig å rette opp igjen. Å bygge opp tilliten tar så uendelig lang tid. Han har jo hukommelse som en elefant."

Jeg klarer så vidt å undertrykke den helt instinktive kommentaren "det burde du ha tenkt på før!" For slik er det jo. Hun har kun seg selv å takke. Men det er først når skaden har skjedd, at klarsynet kommer sigende. Da er det så lett å se hvor man tråkket feil, når man ikke stilte de riktige spørsmålene til seg selv og andre, hvilke synder man har begått.

Ekteskap og digitale tjenester

Mange ledere i det offentlige har ennå ikke tråkket alvorlig feil, i et samfunn hvor informasjonen flyter stadig raskere, i stadig større mengder. Mange av dem forvalter sensitive opplysninger om innbyggerne i Norge. Jeg vil hevde at mange av dem, inkludert undertegnede, per i dag ikke jobber systematisk nok med hvordan de sikrer informasjonen de sitter på. "Våkn opp!", vil jeg si til dere, så slipper dere å forstå viktigheten av informasjonssikkerhet i det skarpe lyset av en skandale.

Det gjelder altså digitale tjenester i like stor grad som i ekteskapet: Tillit er det avgjørende stikkordet. Du og jeg må kunne benytte oss av digitale tjenester fra det offentlige i visshet om at det ikke gis urettmessig innsyn for utenforstående, at data ikke endres utilsiktet, og at løsningene er tilgjengelige når vi har behov for dem.

Tillit er avgjørende for at vi skal ta i bruk nye løsninger og endre på eksisterende og innarbeidede vaner. Les videre på neste side!

Les om:

Hva Andre Mener