Tro, håp og effektene av finanskrisen

Tro, håp og effektene av finanskrisen

KRONIKK: Rekken av vellykkede bedragerier er lang. Finansindustrien er verstingen, men vi kan kunsten i it-industrien også.

La gå at Madoff spiller i sin egen liga: 50 milliarder dollar er virkelig både Mad og helt "off", langt fra hva våre småspillere på it-fronten kan vise til.

Danske IT Factory er et eksempel som i hvert fall er nært beslektet med den svenske Prosolvia-skandalen på slutten av 90-tallet. Der hadde omsetningen blåst opp fra 277 millioner til 434 millioner svenske kroner. Virker kanskje ikke så farlig? En direkte konsekvens av dette var at en gevinst på 80 millioner egentlig var et tap på 62 millioner. Ok, det er jo alvorlig – minus 140 millioner.

En annen konsekvens var at aksjen, med hjelp av den kreative bokføringen ble firedoblet på ti måneder, og at grunnleggerne ble to av Sveriges – på papiret – rikeste personer med en formue på en milliard hver!

Milliardverdier

Overrasket over at et konsulentselskap med noen hundre ansatte innen "virtual reality" kan være verdt flere milliarder? La meg da bare si to ting: ICON Medialab og Framfab!

Ja, misforstå meg ikke: Gründerne til de to selskapene, Johan Stael von Holstein og Jonas Birgersson er ingen tyver og har heller ikke vært det. Tvert om var de framsynte og karismatiske ledere. At omverdenen senere kjøpte deres aksjoner til helt urealistiske nivåer, er helt og holdent omverdenens ansvar.

Poenget er at vi behøver visjonære ledere, og med en tørst børs og en nyhetshungrig presse akselererer børskurser og forventninger raskt. For enkelte personer kan da fristelsen bli stor for å skape sine egne (bokførings)regler. Og framgang føder framgang og boblen vokser, til privatpersoner begynner å plasserer kapital og mulighetene for å rygge ut blir mindre. Når det hele brister så blir konsekvensene enorme.

Men hukommelsen er kort, gi det noen år så er vi der igjen. Så hva har da dette med finanskrisen å gjøre?

Den umiddelbare effekten er at bransjen svertes, og den allerede anstrengte finansielle situasjonen blir verre. Privatpersoner blir mindre interesserte i å skyte inn risikokapital i form av aksjeinvesteringer, samtidig som bankene blir mer forsiktige. Dette er riktige dårlige nyheter i dagens marked.

Likviditet

Vi står nemlig i en situasjon der alle bransjer kommer til å prioritere likviditet. Dette innebærer at man forsøker å utsette og dele opp betalinger så langt det lar seg gjøre. Slik er virkeligheten for it-selskapenes kunder og derfor kommer de til å presse på for å forlenge betalingstidene.

Mange av aktørene i it-markedet er mindre konsulenthus, der den største utgiften er lønn. Det er ikke så lett å be sine ansatte vente en måned eller to på lønnen. Til det kommer et vaklende marked, ytterligere prispress og et endret innkjøpsbilde (mindre og kortere prosjekt) som påvirker belegg og lønnsomhet.

Utholdenhet i form av en sterk balanse kommer til å bli en faktor for å overleve for mange aktører fremover. Og som alltid, når kundene begynner å se på denne faktoren, så bli situasjonen akutt for de svake spillerne.

Nå har det norske it-markedet vist seg uhyre sterkt, så la oss håpe at etterspørselen er tilstrekkelig til å holde liv i selskapene frem til vi ser en ending i verdensøkonomien!

Nils Molin, IDC

Les om: