- Vådeskudd fra Giske

- Vådeskudd fra Giske

KRONIKK: Trond Giske synes plutselig at franskmennene har klekket ut noe smart når de nå vurderer å stenge fildelere ute fra nettet.

Sommeren har vært full av it-politiske utspill. Trond Giske synes plutselig at franskmennene har klekket ut noe smart når de nå vurderer å stenge fildelere ute fra nettet. IKT-Norge har reagert kraftig på dette utspillet. Ikke fordi vi er for ulovlig fildeling, men fordi det blir aldeles håpløst at isp-ene skal bli tillagt politioppgaver.

Ulovlig fildeling er et onde som går ut over blant annet musikk- og filmbransjen. Men det er nå engang slik i Kongeriket Norge at det er påtalemakten som skal sikte og rettsvesenet som skal dømme. Det vil bære helt galt av sted om it-teknikere også skal begynne å bli politi og dommere.

Trådløse Ole

Tenk bare følgende scenario: En vakker sommerdag setter "Ole" på 16 år seg ned under et tre på plassen foran statsministerens kontor for å slappe av. På fanget har han selvfølgelig laptop-en. Ole er en kløpper på data, og finner raskt nettverk i nærmeste omkrets.

En stund etter leser vi i avisene at Stoltenberg anklages for ulovlig fildeling og at internettforbindelsen til regjeringskvartalet stenges som en følge av dette.

Dersom vi overfører disse rettsprinsippene til andre områder i samfunnet skal du altså kunne straffes dersom noen gjør noe ulovlig på din adresse, i ditt hus eller på din tomt. Og ikke nok med det, det er personer i norske it-firmaer, og ikke jurister som skal ta beslutningen om hvem som skal stenges ute fra internett eller ikke. Vi er stolte av at politikerne har stor tiltro til it-næringen, men dette er rett og slett en tillit vi ikke ønsker.

Avgift på abonnement

Et annet forslag som Giske i media har uttalt at han støtter, er et forslag fra England om å legge en avgift på alle internett-abonnement for å kompensere for ulovlig nedlasting. Giske er kanskje blitt feiltolket, for Norge har jo under Giske faktisk fått en åndsverkslov som mange andre land nå skuer til. Å la alle betale fordi noen gjør noe ulovlig er ganske hårreisende. At noen norske artister jubler over dette forslaget, viser bare at "mammon" styrer dem mer enn kunnskap om åndsverksloven.

Blir dette tilstanden i Norge vil det bety at man legaliserer noe som i henhold til lov faktisk er ulovlig. Da er man på ville veier. Tenk om Trygg Trafikk eller Samferdselsministeren hadde foreslått en ny avgift på alle biler, fordi noen kjører ulovlig fort på norske veier.

At man leter etter måter for å kompensere for kopiering i EU er innlysende. Årsaken er at EU-politikerne for noen år siden gikk seg helt bort. Mange land innførte såkalt "levies", det vil si avgift på maskinvare for å kompensere for kopiering til opphavsmenn. EU har nå skjønt at det blir helt feil å legge avgift på en pc, en printer eller en harddisk for å kompensere for kopiering. En lang kamp mot "levies" er i ferd med å vinne frem, men da dukker plutselig tanken om å legge en avgift på selve internettabonnementet opp, fordi avgift på perifere produkter blir dømt nord og ned.

Norge er faktisk mønster for hvordan dette skal og bør løses, og Giske må ikke glemme det gode arbeidet hans departement har utført. Lovlig kopiering kompenseres via Statsbudsjettet, mens ulovlig kopiering rett og slett er forbudt.

Nettnemnda

IKT-Norge har en god dialog med opphavsrettsorganisasjonene, og tanken om å gjenføde Nettnemnda er nå oppe til diskusjon. Da kan en uavhengig nemnd bestående av jurister og eksperter foreta vurderinger og komme med uttalelser og anbefalinger i saker hvor det er tvist mellom isp-ene og kunden.

Fildeling er et problem, men problemet er langt mindre etter at aktører som Itunes kom på banen - og senere er etterfulgt av andre tilsvarende tjenester. Det er en betydelig betalingsvilje i markedet for lovlig nedlasting. Problemet har bare vært at film- og musikkbransjen ikke har hatt forretningsmodeller som har lagt til rette for lovlig adferd. Det tar tid å snu holdninger, men noe er i ferd med å skje også på dette området.

Storberget har også vært ute i media og etterlyser moralsk og etisk ansvar fra isp-ene. Hallo Knut, har du sovet i timen. Isp-ene i Norge har jo vært først ute i verden med å få etablert et barnepornofilter. Vi har et utmerket samarbeid med Kripos. Og forhold som er åpenbart straffbare, som nettopp barneporno, blir rapportert umiddelbart. Hva mer kan vi gjøre dersom vi ikke skal bli tildelt sheriffstjerne?

Per Morten Hoff, IKT-Norge

Hva Andre Mener