Vis frem det vi skaper

Vis frem det vi skaper

KRONIKK: It-bransjen må synliggjøre hvor viktig den er for andre næringer. La oss slå av all ikt i Norge i seks timer!

Rett før jul i 2006 kom Stortingsmelding nummer 17 "Et informasjonssamfunn for alle". Meldinga var faktisk veldig bra. Den slo fast at it-forskning var viktig og at it-forskning var sterkt underprioritert når det gjelder offentlige tilskudd. Det skapte selvsagt forventninger for fremleggelsen av Stortingsmelding nr 1 – Statsbudsjettet for 2009. Men it-forskningen får intet løft. Vi blir på nytt tapere.

Hva driver egentlig regjeringen med? Da Helse-Hansen skulle sette ned en prisverdig kommisjon for å utrede et bedre helsevesen, glemte han totalt å utnevne noen med it-kompetanse. It spiller en nøkkelrolle i effektiviseringen i helsesektoren. Manglende fokus på it viser med tydelighet at regjeringen ikke har satt gevinstrealisering på dagsordenen.

Tredje største næring

For en drøy uke siden innkalte regjeringen en del viktige aktører for å høre hvordan finanskrisen ville slå ut for næringslivet. I en pressemelding fra regjeringen kan vi lese: "Statsministeren har i dag møtt representanter fra norsk næringsliv for å få innsikt i den aktuelle situasjonen og framtidsutsiktene for næringslivet".

Fra regjeringen deltok en rekke ministre. LO var der selvsagt og representanter for tradisjonell industri, men kunnskapsindustrien var ikke representert. Ikt er faktisk Norges tredje største næring målt i omsetning. Og vi har størst verdiskaping av alle. Vi er viktig i kraft av vår størrelse, men spesielt viktig fordi vi gjør andre næringer og offentlig sektor omstillingsdyktige og sterke. It er viktigere enn noen gang i nedgangstider.

Men LO-Flåten var der, og han lot ikke anledningen gå fra seg. Nå må regjeringen komme med kraftige arbeidsmarkedstiltak, var hans krav. Det kan være positivt, men her skriver man altså ut medisinen før diagnosen er stilt. Og det er ikke alltid like lurt. La meg slå fast at regjeringen fortsatt lever i den villfarelsen at vi lever i industrisamfunnet. Hva skal til for at vi skal åpne øynene for at it er Norges viktigste næring?

Aksjon

La oss aksjonere! Vi slår av all ikt i Norge i seks timer en fredag formiddag. Med banner utenfor regjeringskvartalet skal vi fortelle at uten it stopper Norge. Og det meste stopper – det kan jeg love.

Det er lett å skyte på regjeringen og det bør vi gjøre, men vår næring må også gå i seg selv. Vi har vært for innadvente, for opptatt av våre dupeditter og standarder. IKT-Norge har nå satt på sin agenda at vi heller skal synliggjøre hvor viktig vår næring er for andre næringer, enn å predike vanskelige faguttrykk som bare menigheten skjønner noe av. Vi må rett og slett ut til folket. For hvem bryr seg egentlig om SOA, ITIL, SAAS, Cloud Computing eller XML?

Som næring er vi for viktig til å snakke et språk svært få skjønner. La oss heller derfor synliggjøre hva vi skaper. Hvis ikke vil vi som næring forbli på sidelinjen, og Jens og Co vil fortsatt tro at vi lever i industrisamfunnet og ikke kunnskapssamfunnet.

Per Morten Hoff, IKT-Norge

Hva Andre Mener