Hva er en font?

Folk prater om fonter som om det skulle være verdens mest selvfølgelige ting. Men hva er egentlig en font? Ekspert i digital typografi, senioringeniør Dag Langmyhr på Universitet i Oslo forklarer.
-- I utgangspunktet kan spørsmålet svares på to forskjellige måter. Det ene er om designet som er laget av en eller annen typekunstner. Det andre er hvordan designet implementeres.

-- Hvilke muligheter finnes?

-- De vanligste språkene i dag er Postscript og Truetype.

-- Postscript er kjent. Men hva i alle dager er Truetype?

-- Det er et konkurrerende fontbeskrivelsesspråk laget blant annet av Microsoft.

-- Hvilket språk fungerer best?

-- Postscript har mest støtte i fagmiljøene, men Truetype er også et bra format. Truetype er best egnet når du skal se fonten på skjermen, men Postscript fungerer best når fonten skal forstørres på et ark.

-- Hvordan lagrer man en font. Brukes fortsatt punktgrafikk?

-- I dag har man stort sett forlatt punktgrafikken. I dag designes fonter ved hjelp av grafiske elementer, slik som rette linjer og Bezier-kurver.

-- Hva er Bezier?

-- Det er en egen grafisk kurve som har mye til felles med splines.

-- Hm! Hva er så splines?

-- Splines er en måte å dele opp en kurve stykkevis i polynomer.

-- Og hva er polynom?.

-- Et polynom kan være av formen ax2 + bx + c = 0. Bezier er altså en form for et polynom som tegner kurver og gir glatte og pene overganger.

-- Kan du forklare dette nærmere?

-- Det er rimelig enkelt. Bezier er en en flatekurve som typisk er definert med et startpunkt, sluttpunkt og kontrollpunkter. Fra startpunktet går kurven i retning det første kontrollpunktet. På sluttpunktet går retningen vekk fra det andre kontrollpunktet. På denne måten definerer punktene en jevn og glatt kurve.

-- Hvor mange kontrollpunkter er i bruk?

-- Postcript bruker fire punkter til sammen. Og er altså et tredjegradspolynom. Truetype bruker tre punkter og er et annen grads polynom.

-- Dette høres ut som et eldorado for numerikere?

-- Det kan være det ja. Men typisk i dag er at man har et verktøy som tar for seg denne implementasjonen.

-- Godt! Hvor mye plass tar egentlig en font?

-- En typisk postscript-font tar 100 Kb med Bezier-kurver.

-- Hvor mye har man da spart i forhold til punktgrafikk?

-- Det fine med polynom-metoden er at man kan skalere fonten helt fritt. Med punktgrafikk er plassen avhengig av font-størrelsen. Dessuten måtte man lage en ny versjon for hver font-størrelse.

-- Hvor lagres fontene på maskinen?

-- Du har et eget område på maskinen der du legger fontfilene. Fontfilene fungerer stort sett uavhengig av maskin.

-- Hvor mange tegn har en vanlig font?

-- En typisk font inneholder 200-300 tegn. Det har begynt å komme noen basert på Unicode, men de er fortsatt veldig sjeldne.

-- Når er Unicode-fontene på plass?

-- Det blir nok dekket med tiden. Men det vil fortsatt ta en god del år. Det er fortsatt en jobb å gjøre her.

-- Hvor mange fonter finnes i dag?

-- Titusenvis!

-- Helt til slutt. Hvor mange fonter forholder du til deg til?

-- Jeg har laget meg en katalog på 150 fonter med varianter. Det holder.